Hoppa till innehåll

Så förändras världen just nu och Europa bör gå i ledningen för förändringen

Så här förändras världen just nu: Läs Ericssons rapport om den mobila datatrafiken.

Den mobila datatrafiken kommer att femdubblas fram till 2017. Det är den snabbaste ökningen av en viktig samhällssektor som just nu pågår. Den förändrar både världen och våra förutsättningar för konkurrens. Och den ställer krav på ett ökat utrymme för mobil datatrafik genom att fler frekvenser frigörs för detta ändamål.

Att vara ledande i att utveckla utrymmet och förmågan att använda mobila datalösningar kommer att vara avgörande för konkurrenskraft och för våra möjligheter att utveckla den inre marknaden.

Därför är det viktigt att vi har avdelat mycket mer frekvensutrymme för mobil datatrafik. Därför blir det viktigt att lagstiftningen om att kunna surfa på lokala nät när man är utomlands träder i kraft sommaren 2014. Och därför är det viktigt att den nya lagstiftningen om europeiska bredbandssatsningar tar sikte både på att bygga ut täckning över hela Europa men också att bygga upp de bästa och snabbaste kapaciteterna.