Hoppa till innehåll

S vill öka vinsterna med skattesubventioner och bonusar

Ännu ett förslag till hur den euroepiska krisen ska lösas. Denna gång bygger den på en utveckling av idén om en bankunion och framförs av europeiska utvecklingsbankens chefekonom Erik Berglöf.

Det finns alla skäl att diskutera de förslag som han tillsammans med andra ekonomer för fram. Problemet är att en bankunion inte kommer tillrätta med det som är Europas problem nämligen en vikande konkurrenskraft och därmed bristande tillväxt. Vårt stora bekymmer är inte hur vi ska kunna hantera underskotten genom nya lån eller hur dåliga banker ska räddas. Det är i sig viktiga utmaningar som måste hanteras men dessa problem är ett uttryck för en ekonomisk utveckling som undergräver Europas välstånd. Och det kräver en ny konkurrenskraft. Annars kommer en bankunion bara leda till att några länders problem blir en växande del av allas problem.

Det kräver bland annat vinstdrivande företag som skapar ökat välstånd. Nästan lite parodiskt har socialdemokraterna under torsdagen presenterat sina förslag om den svenska bostadspolitiken. I korthet går de ut på att staten ska styra mer över en sektor som fungerar illa eftersom den är statligt styrd och reglerad samt att privata företag ska få bonusar om de bygger bostäder. På DN –debatt kommenterar jag detta.

Förutom att det är lite underligt att företag ska få bonus för att man bygger vad som behövs, vilket normalt ersätts genom den ersättning man får, är det intressant att Socialdemokraterna vill utveckla ett bonussystem som stimulerar företag till andra beslut än vad som annars varit fallet. Det är det som man försöker komma bort ifrån på den finansiella marknaden. Men ännu mer lustigt är det att Socialdemokraterna vill öka privata företags vinst med hjälp av skattebetalarnas pengar.

Så var det med påståendet om att skattepengar inte får gå till vinst utan rakt in i välfärden. Kontentan av detta är att S är emot att företag som vårdar människor ska kunna gå med vinst när de gör det bra men att företag som inte lyckas med bostadsbyggande ska få skattepengar till att öka sina vinster. Socialdemokraterna under Löfven är lika röriga som under Juholt.