Hoppa till innehåll

S-politiken hänger inte samman- Artikel Dagens Industri

De budskap som Stefan Löfven och Marita Ulvskog presenterade i DI den 18/2 kräver en debatt om ekonomisk politik och om respekten för svenskt självbestämmande över arbetsmarknad och energipolitik.

Att Stefan Löfven och Marita Ulvskog försöker tona ned vikten av ordning och reda i ekonomin är allvarligt. Ansvarstagande för de offentliga finanserna är en förutsättning för uthållig tillväxt och ett långsiktigt jobbskapande. Medan utgiftspolitiken i södra Europa har lett till en allvarlig ekonomisk situation med kraftigt ökande arbetslöshet som följd har länder som Sverige, Tyskland, Estland, Lettland och Polen klarat krisen jämförelsevis väl.

Men deras syn på den ekonomiska politiken ställer även en annan fråga. Trots att Sverige har bland EU:s starkaste offentliga finanser, vi är exempelvis det enda EU-land som väntas sänka vår statsskuld 2006-14, lägger S just nu all sin kraft på att försöka utmåla regeringens politik som oansvarig. Samtidigt vill de dock att andra europeiska länder, med långt sämre statsfinanser än vi, ska bedriva just den typ av modererade finanspolitiska stimulanser som vi har gjort i Sverige under krisåren. Det är inte ett resonemang som håller ihop.

När det kommer till miljö- och energipolitiken vill vi moderater se ett tydligt mål, minst 40 procent, vad gäller minskningen av koldioxidutsläppen medan S uppenbarligen vill att EU ska detaljstyra den svenska energiproduktionens sammansättning. Konsekvensen för Sverige om EU tillåts detaljstyra vår energisammansättning skulle slå hårt mot den basindustri och de jobb som Stefan Löfven åtminstone tidigare sagt sig värna.

Beklagligt är också att S nu fortsätter kampanjen mot den fria rörligheten genom att föreslå åtgärder som skulle begränsa människors möjligheter att komma hit och arbeta. Det hjälps heller inte av att de vill göra arbetsrätten till en EU-fråga genom en ny EU-myndighet. Det är ett ingrepp i vårt självbestämmande över arbetsmarknaden som vi trodde S var emot.

Mot ökad detaljreglering och minskat självbestämmande står Nya Moderaterna för öppenhet, minskad byråkrati och en ansvarsfull ekonomisk politik som lägger grunden för ett konkurrenskraftigt Europa.

Anna Kinberg Batra (m), gruppledare i riksdagen

Gunnar Hökmark (m), förstanamn vid årets EU-val