Hoppa till innehåll

(s)-politik för ökade underskott

Pressmeddelande, 2005-02-22

– Det är beklagligt att svenska socialdemokrater i Europaparlamentet säger nej till insatser för ökat arbetsutbud. I stället stöder socialdemokraterna de regeringar som vill öppna upp stabilitetspakten för ökade underskott. Det kan bara leda till ökade räntor och försvagade hushållsekonomier. Det säger Gunnar Hökmark med anledning av debatten om de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i Europaparlamentet i dag.

– När socialdemokraten Jan Andersson i Europaparlamentets debatt om ekonomiska riktlinjer argumenterar emot ökat arbetsutbud och för ökade underskott är det dock förenligt med den politik socialdemokraterna för i regeringsställning i Sverige. Det innebär dock att socialdemokraterna väjer för den viktigaste politiska utmaningen i Europa, att få mer arbete utfört för att klara av välfärdens åtaganden.