s och skatterna

Man kan förstå de socialdemokrater som blev lite besvikna när Leif Pagrotsky presenterade sitt förslag till socialdemokratisk skattepolitik. Borta var den långvariga motståndsrörelsen mot de skattesänkningar som har gett svenska inkomsttagare minst en extra månadslön och som gjort det lättare för alla att använda sig av hushållstjänster.

Pagrotsky ansåg inte att S skulle gå till val på att höja skatten och minska inkomsten och samtidigt strypa alla de jobb som vuxit fram genom RUT. Istället får man inrikta sig på att anpassa skatterna till de skattesänkningar som gjorts. Det låter som rimligt valtaktik men kändes inte igen som socialdemokratisk strategi. Och så är det men det är verkligheten snarare än socialdemokraterna som har förändrats.

Det intressanta är att LO nu börjar inta rollen som ideologiskt släpankare. Så nu är det LO som vill minska inkomsten för sina medlemmar. Det är ett budskap som Karl-Petter Thorvaldsson bör kommunicera till sina medlemmar. Det är inte säkert att de uppskattar att han spelar rollen som ideologisk kommissarie snarare än facklig ledare. Och fortfarande måste nog S ge besked om de skatter som krävs för de utgifter man vill höja.