Hoppa till innehåll

S missar att det handlar om nya jobb- Replik SvD

  • av

Det har kommit att bli till en socialdemokratisk debattstil att skriva artiklar där man misstänkliggör andras syften samtidigt som man anklagar dem för något som man ger en nidbild av. Marita Ulvskog och Jytte Guteland utvecklar detta vidare när man anklagar oss moderater för ett förslag som en enhällig EU-kommission har lagt fram om en ny företagsform för enmansbolag, ett förslag som är av den naturen att det kräver att samtliga medlemsstater ska vara överens förutom en majoritet i Europaparlamentet.

 

Enligt Ulvskog och Guteland kommer detta förslag undergräva arbetsrätt, starta ett ”race to the bottom” vad gäller löner och arbetsförhållanden samt det mesta i övrigt:

 

”Förslaget om europeiska enmansbolag skapar därmed nya incitament för oseriösa företag att kringgå nationell arbetsrätt, kollektivavtal och skatteregler. Det spär på redan existerande problem, som social dumpning, skatteflykt och illojal konkurrens.”

 

Det påminner om den propaganda som nejsidan en gång riktade mot EU, nämligen att allt skulle bli dåligt för att därefter bli sämre och slutligen katastrof. Det är inte underligt att Ulvskog känner sig hemma men tror Guteland verkligen att syftet med EU-lagar är att undergräva miljö, arbetsrätt och löner?

 

Men den större och mer viktiga observationen som kan göras är att vad som än görs för att minska byråkrati och regelmängd i EU eller för att underlätta för företagande så anklagar de svenska socialdemokraterna oss moderater för att varje förenkling, varje minskad regel och varje utebliven lagstiftning urholkar arbetsrätt, miljö och levnadsstandard. I allvarliga frågor gör de sig själva till en parodi på överdrifter om förfallet vid förändring.

 

De anklagade oss moderater nyligen för att kommissionen drar tillbaka ett 80-tal lagförslag. Då var anklagelsepunkten – mot oss, inte mot kommissionen – att luft och vatten skulle bli sämre när det i själva verket a/ finns lagar och regler som skyddar luft och vatten redan, och b/ handlade om att istället föreslå en lagstiftning som tar hänsyn till de nu gällande miljö- och klimatmålen. När den stora regelförenklingsprocessen REFIT går vidare anklagar de oss för att underminera arbetsrätt, miljö och levnadsstandard, när bland annat regler om vilken skobeklädnad man ska ha i en frisersalong togs bort.

 

Det borde bli lite tröttsamt med dessa ständiga anklagelser och misstänkliggöranden utan att ha några egna alternativ och förslag om hur Europa kan bli en bättre och mer dynamisk ekonomi.

 

Syftet med EU-kommissionens förslag om enmansbolag är att underlätta för företagande och nya jobb. I ett Europa, där mer än 25 miljoner går arbetslösa, borde det synas vare en viktig och vettig uppgift. Men för politiker som ser företag, företagare och företagande som en omväg för att undergräva miljö, skapa vinster, sänka löner så framstår självfallet varje form av företagande som kan ge jobb, vinster och löner som en inledning på något som måste misstänkliggöras.

 

Ett skäl till att vi har mer än 25 miljoner arbetslösa är att Ulvskogs och Gutelands partivänner, samt även andra, ansåg att de ekonomiska problemen kan lösas utan strukturreformer, utan regelförenklingar men genom ökad politisk styrning och ökade utgifter. Så skapades en stor del av den arbetslöshet vi har i dagens Europa. I Grekland, Italien, Spanien och Portugal var det regeringar som valde att låna utan att det fanns pengar och som reglerade mer det som redan var reglerat. I Sverige vill man som bekant förbjuda företag som ger vinst, reglera bort valfriheten och höja skatterna på jobb.

 

Om Guteland och Ulvskog får ett fortsatt stöd för sin kampanj mot företagande och nya jobb kommer de till slut gå runt och misstänkliggöra företag för att de inte anställer fler människor.

 

Svaret på deras fråga om min syn på enmansbolag är mycket enkel. De ska vara förenliga med gällande rätt i varje medlemsland men leda till att det blir enklare att starta och driva företag, anställa fler och få fler i arbete. Så inleder man ett ”race to the top” inte minst i Europas fattiga delar. Med Ulvskog och Guteland stannar vi kvar i arbetslöshetens botten. Vi ser det i Frankrike och vi ser det där deras vänner styr i dag.

 

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet

Här kan du läsa artikeln på SvD Brännpunkt

Här kan du läsa Ulvskogs och Gutelands ursprungsartikel