Hoppa till innehåll

S ger ytterkantspartier inflytande över försvaret – artikel i Smedjan

Socialdemokraterna väljer nu en försvarspolitik utformad i samverkan med de partier som under årtionden har kampanjat mot svensk försvarsförmåga, som vägrar se några hot mot Sverige från Ryssland och som konsekvent har avvisat tanken på att vi står inför avgörande säkerhetspolitiska hot annat än från EU, Nato och USA. Det är i Europa unikt att ett land låter sin försvars- och säkerhetspolitik utformas med stöd av ytterkantspartier. Italien är i dagsläget ett undantag. Och Sverige.

För svensk och europeisk säkerhet är samarbetet inom EU avgörande. Det europeiska samarbetet är en av våra första försvarslinjer mot rysk aggression och mot den underminering av Europas demokratier som vi i dag ser. Nato är vår viktigaste partner och en förutsättning för stabilitet i Europa och kring Östersjön. Utan EU vore de baltiska staterna ryska lydriken och utan Nato skulle de inte vara självständiga stater. Utan Nato skulle säkerheten och stabiliteten i Europa vara underminerad. Det finns i Sverige och i Europa en bred insikt och förståelse för denna verklighet.

Det finns i Europa ett samförstånd om att Rysslands utveckling sedan år 2000 har präglats av revanschism, aggression och omfattande upprustning i syfte att kunna skrämma, hota och invadera. Invasionen av Georgien, ockupationen och den illegala annekteringen av Krim, krigföringen i Ukraina, trupperna i Moldavien och destabiliseringsoperationer, desinformation och cyberkrigföring tillsammans med energipolitikens strategiska innehåll är prov på en krigföring som inte är ett framtida hot utan pågår nu.

Sverige borde ha vaknat för länge sedan. Vi har levt med en förvanskad bild av verkligheten, men till slut har den försvarspolitiska debatten kommit ikapp verkligheten.

Då väljer Socialdemokraterna att bygga försvars- och säkerhetspolitiken tillsammans med ett parti som under årtionden gick Sovjetunionens ärenden och vars ledande företrädare i dag har hyllat diktaturerna ända in i vår tid. De formar den tillsammans med ett annat parti som i sin iver att vara nationalistiskt har hyllat Putins nationalism, som haft en mängd gråzoner i förhållande till Moskva och som jämför rysk desinformation med att svenska myndigheter uppmanar medborgare att gå och rösta.

Den tredje samarbetsparten till Socialdemokraternas försvarspolitik förespråkar icke-våld framför ökad försvarsförmåga, som om det skulle hjälpa när vår frihet angrips, och hävdar att det inte är den territoriella säkerheten vi ska värna utan den mänskliga, som om den förra står i motsats till den senare.

För Vänsterpartiet finns inget hot från Ryssland. I dess partiprogram nämns inte en gång rysk krigföring, ryska ockupationer, rysk upprustning eller despotins aggressivitet i Ryssland. Det är EU, Nato och försvarsindustrin som enligt Vänsterpartiet är hotet mot vår säkerhet, inget annat:

Det står inte heller någonting om att svensk försvars- och säkerhetspolitik ska utformas för att tillsammans med andra länder i Norden, kring Östersjön och i Europa möta mångfalden av hot från Ryssland. Tvärtom menar man att freden och säkerheten ”förutsätter att Sverige vågar utmana USA, EU och det internationella kapitalets maktanspråk”.

Miljöpartiet delar samma motvilja mot svensk försvarsförmåga och samarbete med andra. De vill avbryta utvecklingen av samövningar med andra länder och med Nato på svensk mark och överhuvudtaget. I stället förespråkar Miljöpartiet att vi ska möta Putins hot med samtal och demonstrationer:

Sverigedemokraterna vill i grunden att vi ska lämna EU, motsätter sig ett säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inom EU och har en lång rad företrädare som lockas av Putins despoti.

Socialdemokraterna formar nu svensk säkerhetspolitik med de partier som vill upplösa Europas mest grundläggande säkerhetsstrukturer Nato och EU, som är absolut avgörande för europeisk stabilitet. Utan dessa är det fritt fram för det aggressiva Ryssland.

De gör det tillsammans med partier som vägrar se att Ryssland är ett hot mot svensk och europeisk säkerhet. Med ett parti som tror att dialog och samtal får diktaturens krafter att gå demokratins väg. Ett parti som har företrädare som anser att svenskar ska delas upp i judar, samer och riktiga svenskar. Och ett parti som vill upphäva det privata ägandet till förmån för en totalitär stat.

Med dessa partier vill nu Socialdemokraterna göra upp med om Sveriges försvar. Det är en skam för Socialdemokraterna, det är en skam för Sverige och det underminerar vår säkerhet. Det saknar motsvarighet i svensk historia och det är unikt i Europa. Det är inte en kamp mot extremism, utan ett aktivt val att kompromissa om det mest grundläggande för fria samhällen med de krafter som hotar det.