Hoppa till innehåll

S-garanti för fortsatt ungdomsarbetslöshet- Artikel Expressen

Viktigaste för att bekämpa ungdomsarbetslösheten är att bryta med den politik som ledde oss in i krisen. Stora underskott och stora lån ledde till stora skulder och skenande räntekostnader som inte bara drabbade det offentliga utan slog undan jobb, investeringar och företag. De länder som tappade kontrollen över de offentliga finanserna hade plötsligt inga pengar att finansiera sina utgifter med.

Så växte massarbetslösheten fram. Det var politiken in i krisen som skapade problemen, inte politiken för att ta sig ut ur krisen. Arbetslösheten sjunker nu i land efter land som har bytt politik. I Storbritannien som under Labour hade skenande underskott och stigande räntor ser vi en snabb ökning av jobb och minskad arbetslöshet. Vi ser det i Spanien, Portugal och Lettland. Nu vill S bryta denna politik till förmån för ökade underskott igen, höjda skatter och nya bidrag. Det är inte en ungdomsgaranti.

För Sverige, som är unikt i att vi har ökat antalet jobb med mer än en kvarts miljon från 2006, föreslår S att ungas arbetslöshet ska bekämpas genom höjning av skatter på ungas jobb – höjd arbetsgivaravgift, avskaffad restaurangmoms och en rad andra skattehöjningar – på 25 miljarder. I gengäld vill de att unga ska få bidrag och handledare vid arbetsförmedlingen. Det är inte ungdomsgaranti utan en ungdomsarbetslöshetsgaranti.

Gunnar Hökmark, M

M:s förstanamn i Europaparlamentet