Hoppa till innehåll

Rysslands växande militära förmåga tydligaste argumentet för att Nato behöver fira även i framtiden

Samtidigt som Nato firar sina 70 år som försvarsallians förs på nytt den återkommande debatten om organisationen behövs. Det gäller debattinlägg alltifrån president Macrons formulering att alliansen är hjärndöd till dem som menar att inga hot längre finns, att Turkiet gör det omöjligt att ha kvar alliansen och att bara existensen av den innebär en aggression. Macron har för övrigt också hävdat att de hot som Europa i dag möter mer handlar om islamistisk terrorism än Ryssland. 

h

Samma dag som firandet av Natos 70 år sker i London presenterade svenska FOI en perspektivstudie över de ryska väpnade styrkornas förmåga fram till 2029. Studien visar dels hur snabbt och framgångsrikt den genomförda upprustningen har genomförts under de senaste 10 åren, dels hur stort utrymme Ryssland i dag har för att utnyttja sin militära makt för att skrämmas, för att dominera, för att genomföra hybridkrigföring och för såväl begränsade militära operationer som större regionala krig. Studiens grundläggande tes ättps://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R–4758–SEr att Ryssland nu har en militär kapacitet som man kan utnyttja gentemot Europa. 

I all sin tydlighet, när den redovisar arméstridskrafternas ökade förmåga och deras tyngdpunkt väster om Uralbergen, luftburna förband, flygets attackförmåga och marinens modernisering och närvaro, visar FOI-rapporten varför Nato behövs. Utan Nato skulle Ryssland utan motstånd kunna använda sin militära förmåga till att skrämma till underkastelse, underminera grannarnas suveränitet och underordna andra länder sitt styre. 

För de baltiska staterna liksom för Polen hade detta varit en mardrömsverklighet. För Norge och Danmark hade det varit en extremt utsatt position. Och för Sverige hade det inneburit en lång rad olika säkerhetspolitiska risker men också att vi hade fått leva med att Ryssland hade flyttat fram sina positioner till havs och till luften i Östersjön. Utrymmet för Estlands, Lettlands och Litauens suveränitet hade varit begränsat. 

Det problem som utvecklingen i Turkiet innebär förändrar inte detta fundamentala faktum att Nato är en garant för stabiliteten kring Östersjön och i Europa i sin helhet. Den militära förmåga som Ryssland besitter hade skapat en förmåga att med vapnens makt dominera över andra länder. Det hade varit ett hot mot fred och mot demokrati, så som vi har sett Rysslands agerande i Ukraina och tidigare i Georgien. Ryssland hade kunnat utveckla sin närvaro mer i andra länder på samma sätt som man gjort i Syrien. Den som tror att Ryssland politiskt inte vill detta har inte lyssnat på ryska ledare, den som tror att man militärt inte skulle kunna göra det blundar för den omfattande ryska upprustning som FOI i dag återkommer till. 

Det vore ett hot mot Europa om Nato försvagades. Det vore en styrka för Nato om Sverige gick med. Det skulle ge ökad säkerhet för oss och för våra grannar.   

Det är en studie som visar att säkerhetspolitiska frågor