Hoppa till innehåll

Rysslands kriminella handlingar ger inte någon rätt till andra länders territorium

Putinregimens planerade offentliggörande av annekteringen av ukrainska territorier saknar all legal grund och påverkar inte det faktum att Ryssland invaderat ett annat land. Ukraina är i alla delar ett annat och eget fritt land och påståendet om annektering har noll värde i internationell rätt liksom i politisk verklighet. Ryssland har genom att bryta mot internationell rätt invaderat ett annat land och detta land är ett annat land, fritt och självständigt, oavsett vilka anföranden som Putin håller inför en skrämd publik i Moskva. 

Det innebär att Ukraina måste få ett allt starkare stöd för att återta ukrainska områden och befria ukrainsk befolkning oavsett vilket språk de talar. Ukraina är en demokrati och Ryssland en despoti. De som i dag lever i olika delar av Ukraina har alla samma rätt att fortsatt leva i frihet och under demokratiskt styre.

Ryssland har sina internationellt erkända gränser. Ingen har ifrågasatt dem. Innanför dessa gränsers är det ryskt territorium. Inte någon annanstans. Varje ryskt krav på något annat är osant och strider mot internationell lag. Varje politisk ledare som i Ukraina eller i Ryssland stöder ett erkännande av ett annat lands territorium som ryskt territorium begår brott mot internationell rätt och ska utsättas för internationella sanktioner.