Hoppa till innehåll

Rysslands hot argument för Natomedlemskap

  • av

När Ryssland kontinuerligt hotar sin omvärld och varnar länder för deras självständiga politiska beslut är det ett uttryck för hur Putinregimen anser sig ha en rätt mot andra länder som står över demokrati och frihet. Den ryska regeringens budskap om att ett svenskt Natomedlemskap skulle få militärpolitiska och utrikespolitiska konsekvenser är avsett som ett hot mot Sverige med syfte att påverka en suverän stats egna beslut. Med all rätt har Margot Wallström reagerat mot detta.

Rysslands varningar, detta var inte första gången och vi är sannerligen inte de enda, är hot som av alltför många accepteras som ett argument mot Natomedlemskap. Men det är ju tvärtom. Det faktum att Ryssland med sin utrikes- och säkerhetspolitik vill påverka oss understryker att vi redan i dag möter ett Ryssland som vill använda sin militära förmåga till att utöva påtryckningar på Sverige och andra länder. Rysslands varningar och provokationer visar på ett försämrat säkerhetspolitiskt läge som gör små och ensamma länder mer utsatta än andra.

De som nu anser Rysslands hot är legitima argument mot ett Natomedlemskap accepterar att maktanspråk på andra länder uppbyggda under förtryckets och diktaturens skepnad är legitima och rimliga. Till de som bejakar denna uppfattning hör sorgligt nog den tidigare svenske Moskva-ambassadören Sven Hirdman samt ett antal läkare som anser sig vara läkare för människors rätt.

De bejakar nu kraven från en regim som konsekvent förnekar sina medborgares och andra länders rätt. Ryskt inflytande över andra länder underminerar demokrati i dessa länder och utgår från en regim som i praktiken har eliminerat den. Att bejaka dessa maktanspråk är att bejaka en politik som systematiskt motverkar och hotar det öppna samhällets förmåga att ge medborgare det liv de eftersträvar och har rätt till.

Under årtionden förtryckte Sovjetunionen sina egna medborgare och andra länders. Det byggde på att man inte ansåg människor ha rätt till frihet och demokrati. De ockuperade staterna ockuperades därför att det i förtryckets och våldets logik var rätt.

När Hirdman och andra röster nu fortsatt hävdar att Ryssland har rät att ställa krav på sin omvärld bejakar de eller legitimerar en maktutövning som byggde på förtrycket, diktaturens och den militära övermaktens rätt. Hur läkare som kallar sig läkare för mänskliga rättigheter kan stödja dessa maktanspråk, som går i strid med just människors rätt och frihet, är förvånande, milt talat, eller inte alls eftersom de självfallet inte är några läkare för mänskliga rättigheter. Låt oss hoppas de är läkare i alla fall.

Att Sven Hirdman anser att Rysslands maktspråk är berättigade och vara avgörande för svensk politik borde vara förvånande men är det tyvärr inte längre. Historien är fylld av förtryckarregimer som har fått sina följare och advokater. De som underdånigt böjer sig inför diktaturens makt har aldrig bidragit till vare sig frihet eller fred. De har berett vägen för fortsatt förtryck och nya hot.