Rysslands agerande måste få konsvekvenser

Rysslands agerande i Georgien är brutalt och i strid med grundläggande internationell rätt. Med militärt våld riktat mot ett suveränt land försöker man rita nya gränser, underkuva en nation och kasta det demokratiska styret över ända. Därmed bryter Ryssland inte bara mot internationell lag utan också mot regler som är en förutsättning för deltagande i internationellt samarbete. Genom invasionen i Georgien har man visat att man är inte är beredd att leva efter de konventioner och regler som ligger till grund för europeiska länders samarbete.

Så länge dessa övergrepp mot den internationella rättsordningen består måste det få konsekvenser för Ryssland och dess ledning. Europeiska unionen bör göra klart att förhandlingar om utvidgat samarbete mellan Ryssland och EU inte är möjliga så länge som Ryssland inte har dragit tillbaka de militära förband som nu har invaderat Georgien. Pågående samarbetsprojekt bör frysas till dess att trupperna dras tillbaka.

Om Ryssland fortsätter sin offensiv och i praktiken delar upp det georgiska territoriet bör EU göra klart att det inte finns förutsättningar för att fullfölja planerna på olympiska spel i Sotchi nära den georgiska gränsen. Om de ryska ledarna inte bekymrar sig om sitt internationella rykte måste de få klart för sig att deras handlingar likväl får konsekvenser.