Hoppa till innehåll

Ryssland i dag och EU i veckan

Det ryska parlamentsvalet präglas inte av osäkerhet någon punkt. Putins maktparti kommer att vinna en stor majoritet samtidigt som både opposition och oberoende valövervakare attackeras. Det är ingen bild av ett demokratiskt samhälle som träder fram när de ryska väljarna går till valurnorna. Det är en auktoritär regering som håller makten i sina händer. Och som motsvarande sätt deltar i det internationella samfundets arbete.

Under den kommande veckan kommer Europas media och politiker att spekulera i ett otal toppmöten och sammanträden som äger rum. Ett sådant är mötet mellan Sarkozy och Merkel som ska leda till en presentation av tänkta fördragsförändringar. Det tillhör inte så mycket krisbekämpningen som någon slags tänkt terapi för att tillmötesgå tyska inrikespolitiska behov av fördragsförändringar om hårdare styrning och fransk vilja att visa att man förändrar Europa hellre än att förändra Frankrike. Det behövs ingen tydligare styrning än dagens regler och den uppenbara nödvändigheten att minska det franska budgetunderskottet.

Under onsdagen och torsdagen äger EPP- kongressen rum i Marseille med bland annat diskussion om ekonomisk politik och krisbekämpning som jag hoppas ska kunna visa att det som behöver göras också kan göras med dagens fördrag. Bland annat kommer den arbetsgrupp som jag lett att presentera sitt program för att bekämpa krisen och utveckla den europeiska ekonomin.

Något bidrag kan diskussionen i Marseille bli till det kommande toppmötet i slutet av veckan även om det mesta talar för att en process som är förväntad om fördragsdiskussion också blir av. Kanske blir det inte ett konkret beslut utan ytterligare ett beslut att överväga vad som behöver förändras. Det är bra om det blir utrymme för lite mer eftertanke. I parlamentet finns nu ett stöd för att inte sätta fördragsförändringar främst som ett sätt att lösa krisen utan hellre vänta med denna process tills det mer akuta hanterats.