Hoppa till innehåll

Ryssland har systematiskt försämrat sina relationer med andra

En av nyheterna från helgen handlar om den ryska ambassadörens besked om sin syn på relationerna mellan Sverige och Ryssland. Hans uppfattning, och den som hans regim vill ska vara ett budskap, är att relationerna mellan Sverige och Ryssland nu är de sämsta sedan 1980-talet.

I detta ligger en implicit uppfattning att det är Sveriges fel att relationerna är dåliga, eftersom ambassadören samtidigt säger att Ryssland har gjort allt de kan för att förbättra dem. Men det är inte i relationerna som har försämrats i sig, utan utvecklingen i Ryssland och Rysslands förhållningssätt till sin omvärld.

Kriget i Georgien, krigen i Tjetjenien för att krossa allt motstånd, kriget i Ukraina, annekteringen av Krim, bombningarna av civila i Syrien till stöd för Assad, den medvetna urholkningen av rättsstat och demokrati, sammanvävningen av offentlig makt, privat ägande och korruption samt en omfattande aggressiv upprustning, hot mot grannarna, desinformation och cyberkrigföring samt stora övningar som simulerar anfall mot oss och mot andra. Det är inte relationerna det är fel på utan Ryssland som utvecklas till ett allt mer laglöst och oförutsebart land.

Det är Ryssland som har utvecklats till det sämre och som systematiskt har underminerat sina relationer med andra länder genom hot, påverkanspolitik, avtalsbrott och upprustning förenat med en avvecklad rättsstat. Det är tragiskt för det drabbar de ryska medborgarna i form av krympande välfärd och ett allt bräckligare samhälle. Det är regimen Putin som bär ansvaret för att Ryssland blir allt mer isolerat och ensamt. Bombningarna av Aleppo gör inte saken bättre, lika lite som det fullständiga stödet för regimen Assad som tagit livet av mer än halv miljon av landets egna medborgare.

Den som hotar sina grannar, som bryter mot gemensamma regler och som systematiskt demonstrerar sin bristande respekt för människors liv, andra länders gränser och för mänskliga fri- och rättigheter får sämre relationer med andra. Det är denna självklarhet som den ryska ambassadörens överordnade borde fundera på om det är till fördel för Ryssland i framtiden.