Hoppa till innehåll

Ryskt besök i Helsingfors

Finländska Yle, det vill säga  Finlands TV, beskrev i går på ett intressant sätt den debatt som den ryske generalstabschefen har skapat i Finland vad gäller säkerhetspolitik. Det är utan tvekan en general och en företrädare för Ryssland som vill se Finland och de baltiska länderna inom ramen för en rysk intressesfär.

Det är inget nytt utan ett uttryck för en mer aggressiv rysk politik under Putin som tar sig uttryck både i demonstrationsförbud och i påtryckningar på andra länder. Det gäller inte bara i vår del av Europa utan också i de delar av östra Europa som den ryska ledningen än mer räknar in som rysk intressesfär.