Hoppa till innehåll

Rödgröna frångår svensk skattelinje – artikel i Europaportalen

De rödgröna partierna olika besked i Sverige och i EU när det gäller den viktiga frågan om att beskatta digitala tjänster i det land där de säljs i stället för enbart i det land där de har sin hemvist. Det finns minst fyra tunga skäl till att förkasta förslaget. Det skriver Europaparlamentariker Gunnar Hökmark (M).

Europaparlamentet röstade i torsdags för ett uttalande om att införa en skatt på digitala tjänster i EU. Förslaget innebär att företag i högre utsträckning ska beskattas i de länder där de har försäljning i stället för där de har sin hemvist. Det innebär att mindre medlemsländer missgynnas till förmån för större medlemsländer. Det skulle bromsa utvecklingen av europeiska startups och växande företag eftersom beskattningen inte tar hänsyn till om företag går med vinst eller förlust.

Det är i sig anmärkningsvärt att en majoritet i Europaparlamentet röstar för ett så dåligt förslag. Men än mer anmärkningsvärt är att flera av de rödgröna partiernas företrädare röstade för förslaget. Samtliga av Miljöpartiets ledamöter röstade för medan Socialdemokraterna lyckades ha alla linjer som går att ha – med både bifall, avslag och avstå – trots att det borde ha varit en självklarhet för både socialdemokrater och miljöpartister att rösta mot förslaget.

Vi moderater röstade mot eftersom förslaget innehåller alla fel som går att göra. Den svenska regeringen har också lyckats bromsa förslaget i ministerrådet. Därför är det märkligt att deras partivänner i Europaparlamentet frångår den svenska linjen och i stället intar helt andra positioner. Vi måste tillsammans stå upp mot de som vill ge EU beskattningsrätt.

Varför är det då fel att införa en skatt på digitala tjänster?

För det första skulle en helt ny logik för beskattning införas. Företag skulle beskattas för omsättning istället för vinst, där omsättningen i varje medlemsland blir skattebasen. Det innebär att företag som inte går med vinst beskattas för en förlust baserat på en omsättning som behövs för att bygga upp företaget. Företag som exporterar skulle betala mer skatt dit de exporterar snarare än där de skapar värde eller gör vinst. Exportorienterade ekonomier skulle förlora delar av sin skattebas med det här förslaget.

Innovation skulle inte längre beskattas där innovationen skapas, utan istället där försäljningen sker. Logiken om att värdet av en vara eller tjänst uppstår vid konsumtion och inte vid utveckling och produktion vore direkt farlig. Innovationsorienterade ekonomier skulle ta skada eftersom länder med kluster för innovation och utveckling skulle förlora intäkter. En digital skatt skulle underminera mindre medlemsländers skattebaser till förmån för de större.

För det andra skulle startups beskattas för sin förlust i jakten på lönsamhet. Flera digitala företag har blivit globala succéer långt innan de gjort vinst. Nu vill Europaparlamentet att företag som går med förlust ska beskattas innan de når lönsamhet. Det skulle hindra utvecklingen av den digitala ekonomin i Europa.

För det tredje skulle principen om att multinationella företag ska betala skatt baserat på var de har sin omsättning innebära att länder med stora marknader som Kina, Indien och USA blir mottagare av en allt större del av europeiska företags bolagsskatt, oavsett vinsten i dessa företag.

För det fjärde är förslaget utformat för att beskatta amerikanska företag som verkar i Europa. Tanken att amerikanska företag ska beskattas i Europa eftersom de beskattas i USA och inte i EU strider mot all internationell skatterätt. Det kommer självfallet att försvåra de redan ansträngda handelsrelationerna mellan EU och USA, som om det behövs.

Det finns alla skäl att bestämt säga nej till den digitala skatten. Det är beklagligt att det inte var en självklarhet för samtliga av Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter att stå upp för principen om att EU inte ska ha beskattningsrätt. Vi moderater kommer fortsatt verka för att varje enskilt medlemsland ska kunna styra över beskattning och säga nej till varje förslag som urholkar denna rätt och dessutom skadar europeisk konkurrenskraft.