Hoppa till innehåll

Riskabelt rödgrönt alternativ – artikel i Norrköpings Tidningar

  • av

Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i Europeiska unionen. Inget annat land har sett en lika stor ökning av jobben, undantaget Tyskland. Vi har den lägsta långtidsarbetslösheten och offentliga finanser som vore en dröm för de flesta finansministrar.

Samtidigt har vi, som OECD påpekade häromdagen, kunnat sänka skatterna för vanliga inkomsttagare mer än i något annat land och dessutom ökat de offentliga utgifterna för välfärdens verksamheter. Vi har kunnat ta emot mer flyktingar och invandrare än något annat land i EU samtidigt som vi ser en fortsatt minskning av arbetslösheten. Det finns i Europa inget annat land som har en så hög sysselsättningsgrad bland kvinnor som Sverige.

Det här är frågor som rör kärnan i välfärdens förutsättningar. De är lätta att konstatera för siffrorna talar sitt eget språk.

Problemet är att de rödgröna i olika former vill måla en bild av Sverige som i statsfinansiellt kaos och med en växande massarbetslöshet. Det innebär att de vill bryta med den politik som lett oss till den höga sysselsättningsgraden och det växande antalet jobb. De vill höja skatter och öka offentliga utgifter.

Höjda skatter motverkar jobb. Ju mer en anställd kostar desto färre blir jobben. Det är vad vi ser i alla de länder som har försökt lösa sina problem med högre skatter istället för med fler jobb. Höjer man skatten för unga blir fler unga utan jobb. Höjer man skatten för företag blir företagen antingen färre eller mindre. Höjer man skatterna för transporter blir transporter och handel mindre. Höjer man kostnaderna för energi stiger företagens kostnader.

Eftersom de rödgröna vill grunda sin politik på svartmålningen av svensk ekonomi vill de också bryta med den politik som lett till jobben och lett till den höga sysselsättningsgraden.
Om vi vill få ännu fler jobb och ännu fler sysselsatta är det en dålig strategi.
Då får vi högre skatter istället för fler jobb.

Det är en negativ kampanj de bedriver. De blir mycket indignerade när vi säger att de vill motverka RUT, avveckla valfriheten i välfärden och höja skatterna på ungdomsjobb. De tycker att det är en negativ kampanj.
De menar att beskrivningen av deras politik blir en negativ kampanj. Men det är inte kampanjen om deras politik som är negativ. Det är deras politik som är det.

Det är en viktig skillnad.

Publicerad i NT den 16 augusti 2014