Hoppa till innehåll

Riksbanken får inte bli mjölkko

Regeringen använder nu riksbankens pengar till att täppa till ett växande underskott i statens finanser. I perspektivet av att växande sjukfrånvaro och förtidspensioneringar kommer underskotten växa snabbare än vad regeringen beräknat.

Vi moderater avvisar den extra utdelning på 20 miljarder, utöver den ordinarie, som regeringen nu driver igenom med sina socialdemokratiska ledamöter i Riksbankens fullmäktige och finansutskottet.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av en moderat komittemotion om Riksbankens extra utdelning till staten.
Det är oacceptabelt att riksbankens egna kapital används som en resurs för att minska budgetunderskott när utgifterna växer. Det drabbar både riksbankens faktiska förmåga att stå stark i tider av oro men också trovärdigheten för dess oberoende och självständighet.
Mot denna bakgrund vill vi moderater föra in en bestämmelse i Riksbankslagen som innebär att utdelningen till staten skall följa givna principer så att inte den eftersträvansvärda nivån på det egna kapitalet kan upprätthållas. Regeringens sätt att förhålla sig till Riksbankens egna kapital gör detta nödvändigt, säger Hökmark.