Hoppa till innehåll

Regeringens politik är skadlig för Skånes fortsatta utveckling- Artikel Ystad Allehanda

En politik som vill förbjuda företagande inom vissa sektorer, som anser att vinst urholkar välståndet och som menar att tillväxt kan vara skadligt kommer att genom sina regleringar och skattehöjningar stänga inte bara för nytänkande i Sverige och Skåne utan också för den öppenhet som krävs för att vi ska kunna ta tillvara på alla de möjligheter europeisk ekonomi ger oss.

 

Den ekonomiska krisen i Europa beror på för låg tillväxt, för lite export och för mycket import, för stora utgifter och för små inkomster, på grund av för lite konkurrenskraft, på grund av för få investeringar, för få innovationer och för hög konsumtion.

 

För att lösa problemet med för låg tillväxt och för små investeringar, försökte många regeringar i Europa att stimulera ekonomin genom att öka underskotten, för att som det heter stimulera tillväxten med offentliga stimulanser.

 

Det ökade dock inte konkurrenskraften, det ledde inte till fler företag och nya innovationer men till större underskott och dyrare räntor, som trängde undan investeringar och viktiga offentliga utgifter. När skatterna höjdes för att finansiera de stigande räntorna och de dyra lånen ökade arbetslösheten och minskade efterfrågan, vilket ledde till lägre tillväxt och minskade skatteinkomster, men ökat behov av bidrag.

 

Det är viktigt att se att där länder har reformerat sina ekonomier och öppnat upp för konkurrens, nytt företagande och för öppna marknader har dynamik och innovationer gett fler jobb, ökade skatteintäkter och stabila offentliga finanser, trots kristiderna.

 

Avreglerade ekonomier blir lättare integrerade med varandra och kan dra nytta av handel, investeringar, forskning och utveckling i grannlandet och i andra länder.

 

Den nya svenska rödgröna regeringen har redan visat att den vill gå en annan väg. Stänga kärnkraft, försvåra transporter, lita mindre på forskning, höja skatterna på jobb och företagande, öka bidragen, låna mer pengar istället för att skapa förutsättningar för fler jobb.

 

Hur det påverkar blir extra tydligt i Skåne. Öppna gränser och en öppen ekonomi öppnar inte bara hela Danmark för skånskt företagande utan också för förtagande mellan Båstad och Berlin liksom Ystad och Haparanda. Europas problem i dag är inte för få gränser och hinder utan för många, inte för mycket konkurrens utan för lite, inte för små utgifter utan för stora. Vi behöver en ny agenda i Europa som öppnar upp för mer Skåne i Europa.

 

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet