Hoppa till innehåll

Regeringen sänker ambitionerna att skapa fred

Regeringens tal om ökade insatser mot folkmord och etnisk rensning har visat sig vara tomma ord och hyckleri. Vänsterpartiets krav på regeringens försvarspolitik har lett till att socialdemokraterna har backat från en enig försvarsberednings krav på en kraftigt utökad internationell insatsförmåga. Det svenska försvaret kommer snarare att få problem med att leva upp till dagens mål för internationella insatser. Det sa moderaternas ledamot i försvarsberedningen Gunnar Hökmark i Lund på lördagen.

Sverige liksom andra europeiska länder kommer inte att kunna ta sitt ansvar för fred och säkerhet utan får hoppas på att USA prioriterar samma säkerhetspolitiska problem som europeiska ledare. Det är resultatet av att vänsterpartiet har fått ett bestämmande inflytande över det svenska försvarets storlek och förmåga.

De ramar som vänsterpartiet tvingade regeringen att hålla sig till i försvarsförhandlingarna kommer inte att tillåta Sverige att ha två bataljoner i fredsskapande uppdrag och inte heller en svensk stridsgrupp till EU´s snabbinsatsförmåga. Det innebär att försvarsmakten inte kommer ha större krav på sig än i dag. I dag är Sverige det land i Norden som är sämst på att bidra till internationella fredsinsatser, Island undantaget.

Det är långt mellan budgetförhandlingarna mellan vänstern och socialdemokraterna och talet om att vi aldrig skall tillåta nya folkmord. Det försvarsbeslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet nu driver igenom innebär att vi i framtiden kommer stå lika passiva som idag, sa Hökmark.