Hoppa till innehåll

Regeringen låter Karlshamns kommun sälja ut svensk säkerhet

Så fattade regeringen ett beslut om att inte värna svensk säkerhet inför det som man själv anser som hot mot svenska försvarsintressen. Nära en av Sveriges viktigaste flygflottiljer och den svenska örlogsbasen får nu ett ryskt statsföretag tillgång till svenskt territorium och egna intressen att hävda. Det har inte någon likhet med det som är vanlig handel och med att ryska företag angör svenska hamnar för att leverera olja eller andra produkter. Här ges man en särskild och stadigvarande tillgång till ett större område i hamnen. Det är som regeringen tidigare konstaterat, och nu står fast vid, ett hot mot svenska försvarsintressen.

Det faktum att man ska vidta särskilda och hemliga åtgärder för att hantera detta hot innebär att regeringen är medveten om den skada det innebär för landets säkerhet.

I en tid då Ryssland aggressivt utsträcker sina intressen, rustar och ställer krav på sin omvärld öppnar den svenska regeringen för ett projekt som den själv anser hotar svensk säkerhet. Man låter en kommun mot pengar sälja ut vår säkerhet. Ett alternativ hade varit att man fattat beslut om ett skyddsområde i enlighet med nationella intressen. Men regeringen Löfven överlät svensk säkerhet till Karlshamns kommun. Det är osannolikt men sant och det är ett uttryck för en betydande säkerhetspolitisk oförmåga. Det råder kaos under Stefan Löfven.