Hoppa till innehåll

Reformer och euro stärker EU

[BILD1]”The economic problems are mainly structural; the solutions therefore are largely in the hands of individual member governments. Thus, the primary policy challenge for the euro area is to improve growth and resilience by boosting economic flexibility.”

Det säger OECD i sin rapport om euro-områdets ekonomiska utveckling. OECD konstaterar också att en del stater har reformerat mer och att detta spelar roll, på samma sätt som det faktum att en del andra har reformerat mindre.

Det är också de länder som har reformerat minst som har lägst tillväxt och störst problem med underskotten. Det är Portugal, Italien, Frankrike och Nederländerna tillsammans med Tyskland.

OECD understryker tre reformvägar som behövs, ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, ökad konkurrens framförallt inom den i dag skyddade tjänstesektorn där tjänstedirektivet är välkommet men borde ha varit mer ambitiöst samt en ökad integrering och avreglering av finansmarknaderna. I all sin enkelhet också en bra inriktning för länder som än så länge står utanför euron.

Den har bidragit till en växande ekonomisk utveckling, OECD bedömer att handeln inom EU har ökat med mellan 5 och 15% och att den långsiktigt kommer att öka mer. Även detta är en viktig insikt för svensk politisk debatt. Den kommer bli allt viktigare ju fler som är med i euron.