Hoppa till innehåll

Reformbehov för utveckling

Under 1800-talet [BILD1]genomfördes den största strukturförändringen av den svenska ekonomin, inspirerad av Rutger Macklean på skånska Svaneholm, som någonsin hade gjorts och kommer att göras. I ett antal på varandra följande skiftesreformer förändrades den svenska basindustrin som omfattade mer än 80% av befolkningen, nämligen jordbruket, från kollektiv hantering till privat företagsamhet. Det ledde snabbt till växande produktivitet, nya brukningsmetoder och innovationer med spannmålsöverskott och ett kapitalöverskott som snabbt ledde Sverige in i industrialismens tidevarv. Det var en engelsk idé om ”Enclosure” det vill säga inhägnader för att undvika överanvändning av marken, som omsattes i jordbruket, som ledde till privat ansvarstagande och privata vinster. Economist reflekterar kring detta