Hoppa till innehåll

Ratatouille för rödgrön röra.

Noterade att de rödgröna ska kalla sig de rödgröna.Säger inte mycket om politiken men mycket om den gamla röran.Ratatouille hade varit ett mer offensivt namn.Men det gör inte Sverige bättre rustat för att gå i täten för frihet och demokrati världen över. Möjligen har vi en bättre ingång på Kuba, men där slutar också demokratiarbetet.

En dag som började med en diskussion om det kommande tjeckiska ordförandeskapet i gruppens presidium. Många är de som nu vill tala ner det tjeckiska ordförandeskapets förmåga. Det handlar inte minst om den landets president som utvecklas i en alltmer EU-fientlig riktning. Det gäller dock inte regeringen som jag anser kommer att vara ett kompetent bidrag, om än inte lika yvigt som det franska.

Och vad viktigare är, en av de mer kompetenta regeringarna att hantera många av de frågor vi nu står inför i form av finanskrisen, klimatutmaningen och utvidgningen tar över ansvaret från de första juli, påpekade jag och underströk vikten av att vi sätter in de kommande månadernas arbete inför Europavalet i det perspektivet.

Därefter var det tid för mig att med vår gruppledare i arbetsmarknadsutskottet gå igenom läget när det gäller arbetstidsdirektivet före den kommande diskussionen i min arbetsgrupp som koordinerar gruppens politik inom bland annat detta område.

Före lunc var det dags att hälsa den svenske ärkebiskopen Anders Wejrud tillsammans med medarbetare och företrädare för kyrkans styrelse välkomna till Europaparlamentet för en diskussion med mig, socialdemokraten Göran Färm, Carl Schlyter från miiljöpartiet samt Christofer Fjellner. Det handlade rätt mycket om klimatfrågan och kyrkans roll i politiken.

Någon tid blev det också för att med medarbetare gå igenom läget i förhandlingsprocessen mellan råd och parlament i denna fråga, som en förberedelse för vår arbetsgrupp.

Och så blev det ytterligare samtal om arbetstidsdirektivet, det europeiska betalningsområdet, ändringsförslag för att öppna upp förslaget om patientrörlighet ytterligare och så lite slutförhandlingar om småföretagarakten och till slut ändringsförslag till en rapport om forskares rörlighet där vi nu har fått bra bidrag från den svenska forskarvärlden.