Hoppa till innehåll

Räntehöjningen ett dåligt betyg för Europas ekonom

[BILD1]Den europeiska ekonomin är på väg upp, men likväl inte mot höga tal. Dagens räntehöjning av Europeiska Centralbanken är på många sätt en signal om de problem de europeiska ekonomierna har. Trots en förhållandevis låg tillväxt och trots en förhållandevis hög arbetslöshet bedömer ECB att man nu behöver höja styrräntan med 0,25%.

Trots den växande tillväxten kommer eurozonens medlemsländer inte få bättre offentliga finanser, de underskott som ett antal medlemsstater har minskar inte, utan kvarstår, trots att ECB bedömer att tillväxten är så pass god att räntan måste höjas. De varningar som finansministrarna i går utfärdade, för att få ECB att hålla sig till en liten höjning, visar även de hur ömtålig den europeiska ekonomin. Trots att räntan fortfarande är historiskt låg räds finansministrarna att den ekonomiska uppgången kan brytas på grund av räntehöjningen, framförallt om höjningen hade blivit 0,5 %.

[BILD2]En fortfarande låg ränta kan på grund av 0,25% höjning bryta uppgången, uppgången är inte större än att de budgetpolitiska problemen kvarstår och tillväxten är jämfört med den globala ekonomin fortfarande låg trots att den nu här högre än vad den europeiska ekonomin med en hög arbetslöshet tål.

Som betyg på hur Europas politiker hanterar budgetpolitik och strukturreformer är räntehöjningen tillsammans med rädslan för dess konsekvenser ett förödande betyg som understryker ännu mer att Europas länder måste fortsätta med budgetreformer och strukturreformer, annars kommer vi fortsätta att släpa efter med fortfarande hög arbetslöshet. Starkare än så är inte den europeiska sociala modellen.