Hoppa till innehåll

Putin svartlistar sig själv

Det blev så att jag i går som planerat tog mig till Stora Essingen och Moderaternas förbundsstämma för Stockholms län istället för att pröva en oplanerad resa till Ryssland. Stora Essingen verkar fortfarande vara öppet för inresa. Och något annat hade som sagt inte varit planerat. Men svartlistningen är beklaglig. Den försvårar för dialog och för kontakter med det ryska samhället och omvänt det ryska samhällets kontakter med omvärlden.

Den ryska svartlistningen av mig och andra har i praktiken varit i funktion under en längre tid. Ett antal av dem som nu står på listan har vid passkontrollen – bland annat i samband med begravningen av den mördade Boris Nemtsov – vägrats inresa väl på plats. Det är i sig avslöjande för den ignorans som präglar den ryska regimen.

Putinregimen vill nu gärna framställa svartlistningen som ett tit-for-tat efter det att vissa ryska företrädare har vägrats inresa till EU. Så är det inte eftersom de ryssar som har fått inreseförbud i EU har det gemensamt att de varit ledande och ansvariga för brott mot internationell rätt och lagstiftning. Det finns ingen motsvarighet i detta till att vägra demokratiskt valda företrädare för europeiska länder inresa.

Grunden för svartlistningen är en annan. Den ryska regimen stänger nu sina gränser för den information och den dialog som kan riskera att sätta fokus på hur makten i Ryssland hanteras. Man stänger ner utländska organisationer och institut, man hindrar kulturutbyte och internationella forskningsstiftelser och man försöker på olika sätt stänga omvärlden ute för att den vägen avskärma ryska medborgare från den demokratiska debattens kritik och mångfald. Det är i det perspektivet svartlistningen ska ses. Den omfattar med säkerhet än fler än de namn som man nu har lämnat över listor på.

Så fungerar en regim som är rädd för sanning och öppen debatt. Starkare än så är inte Putin. Hans maktutövning vilar nu på den bräckliga förmågan att kunna slå ner på och stänga ute kritik. Samtidigt vill han kunna fortsätta med en politik som inte tål den öppna debattens ljus på sig.

Det innebär en bestämd vilja att fortsätta konflikter och provokationer gentemot omvärlden utan att mötas av kritik och det innebär en beslutsamhet att behålla makten i sina händer utan att störas av sanningen. Det är Rysslands framtid som nu undermineras när Putin steg för steg stänger gränserna. Det är det ryska samhället som förlorar kontakten med omvärlden och med den öppna debatten.