Hoppa till innehåll

PRM: Roaming och dyra telekostnader snart ett minne blott

– Nu kan vi ta stegen för att avskaffa roamingen och dyra telekostnader! Istället för att förlita oss på gammalmodig reglering som låser priserna behöver vi strukturella reformer som utsätter alla samtal och all Internetanvändning för en lika hård prispress som hemma i Sverige. De höga kostnaderna och priserna hindrar utvecklingen av den inre marknaden och europeisk ledning när det gäller den digitala ekonomins utveckling.

Det säger moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP, som i dag har lagt sina förslag till en förändrad roaminglagstsiftning i EU.

– Målet måste vara reformer som skapar en prispress som öppnar för ständigt lägre kostnader under dagens reglerade priser. Mina förslag innebär att den europeiska telekommarknaden kan moderniseras utifrån de tekniska förutsättningar vi har i dag.

– Därför har jag i dag lagt förslag som innebär att man överallt i EU ska kunna surfa och använda Internet genom de lokala nationella operatörernas nät. Det innebär att vi som kunder kommer att kunna anlita de lokala Internettjänsterna för datorer, smartphones och läsplattor utan att drabbas av skyhöga kostnader.

– Genom rätten att bryta sig ur den egna operatörens nät för att istället koppla upp sig mot en lokal operatör blir det lika enkelt och billigt att surfa via telenätet som via Wifi och andra trådlösa uppkopplingar säger Hökmark.

– Mina förslag om ökat utrymme för frekvenser för mobil datatrafik kommer att underlätta en utveckling som gör roaming och dyra kostnader till en lika historisk företeelse som svart-vit TV samtidigt som Europa kan ta ledningen i utvecklingen av mobil datatrafik.

– Genom att kräva att teleoperatörer inte missgynnar sina kunders internationella samtal utöver vad faktiskt större kostnader innebär skapar vi i praktiken en gemensam telekommarknad, säger Hökmark.