Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Uppgörelse idag om bankkrislagstiftningen

– Det är ett styrkebesked från Europaparlamentet att vi idag kunnat få en text om EU:s nya bankkrislagstiftning med mycket brett stöd från alla de större partigrupperna i den överväldigande majoriteter av frågor. Detta lägger en god grund inför kommande förhandlingar med rådet.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP-gruppen, efter att de olika partigruppernas företrädare på morgonen nått en överenskommelse i förhandlingarna om krishanteringsdirektivet.

– Den enskilt viktigaste delen är att vi i överenskommelsen explicit säger att medlemsstaterna har rätt att tillfälligt ta över banker som en yttersta åtgärd om inget annat räcker för att värna den finansiella stabiliteten. Utan dessa delar skulle det nya ramverket inte bli trovärdigt.

– Viktigt är också att överenskommelsen medför en striktare uppdelning mellan recovery och resolution, d v s när bankers ägare fortsatt bär ansvaret för att få en bank på fötter och när offentliga myndigheter skapa gripa in. Kommissionens ursprungsförslag var otydligt och skulle leda till oklara ansvarsförhållanden.

 – Slutligen gäller också när det kommer till insättningar att allt upp till den garanterade nivån, d v s EUR 100 000, är undantaget från bail-in. Insättningar över den nivån kan bli föremål för ett bail-införfarande men ges högsta status i hierarkin av fordringsägare och därmed tillräckligt skydd, avslutar Gunnar Hökmark.

Slutgiltiga korrigeringar av texten kommer nu att ske inför votering om förslaget vid Ekonomiska utskottets sammanträde i Strasbourg den 20 maj. Därefter kommer slutförhandlingar att inledas med ministerrådet så snart de för sin del fått en överenskommelse på plats.