Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: EU:s krismekanism

  • av

– Den stabilitetsmekanism som nu sätts upp av euroländerna för att stötta regeringar och medlemsstater som har de största ekonomiska problemen måste utformas så att den både hjälper de som har problem men också förebygger att andra hamnar i problem, sa Gunnar Hökmark (m), vice ordförande i EPP-gruppen när Europaparlamentet på onsdagen diskuterade den förestående förändringen av Lissabontraktatet.

– Det är viktigt att de länder som orsakar problemen betalar mer till den nya stödmekanismen för euro och att de länder som genom att dra på sig för stora underskott tar stora risker med sin ekonomi får en högre kostnad för den försäkring som den nya mekanismen de facto innebär. Det är verkligen nödvändigt att finansieringen noga övervägs så att det inte lönar sig att slarva med ekonomin och överlämna problemen till andra medlemsstater, avslutade Gunnar Hökmark.