Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Konkurrens ska prägla också tjänster av allmänt intresse

  • av

– Ekonomiska utskottet har idag stött linjen om att statsstöd till tjänster i allmänhetens intresse inte får utformas så att det snedvrider konkurrensen i dessa branscher. Exemplet med telekomindustrin, som kunde växa fram i Europa under 90-talet efter att företagen fått konkurrera fritt på lika villkor, påvisar vikten av att anlägga samma syn även på andra sektorer.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP, sedan parlamentets utskott för ekonomi- och valutapolitik (ECON) idag antagit ett betänkande om hur statsstöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i framtiden bör utformas.

– Det är viktigt att det statsstöd som anslås inte går till enskilda företag utan till tjänsten som sådan. Annars riskerar vi att cementera gamla strukturer och stödja redan etablerade bolag istället för att släppa fram nya företag och idéer. Här finns stor tillväxtpotential för Europa och därför är det bra att utskottet idag gått på den här linjen.

Europaparlamentet röstar i sin helhet om betänkandet den 14 november 2011.

 

Presskontakt

Per Heister
+46 736 82 80 90 (mobil Sverige)
+32 496 645 530 (mobil Belgien)
+32 228 426 97 (kontor Bryssel)

Gunnar Larsson
+32 497 915 189 (mobil Belgien)