Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om revisionsrättens kritik mot EFSI: ”Rapporten visar på stora brister i Kommissionens flaggskeppsprojekt”

”Den kritik som Europeiska revisionsrätten framför är kritik som även jag framfört mot EFSI. Det är välkommet att fler nu pekar på bristerna med EFSI. Det var på grund av denna kritik som vi i Moderaterna valde att rösta mot en förlängning av EFSI medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att rösta för”, säger Gunnar Hökmark.

”Det är väntat men allvarligt att rapporten från revisionsrätten visar att EFSI i vissa fall ersatt privata alternativ. EFSI har varit ett av Kommissionens stora projekt under mandatperioden. Jag förväntar mig att Kommissionen nu noga analyserar bristerna med EFSI för att undvika att samma misstag görs igen. De som under mandatperioden drivit denna fråga och röstat för programmet måste nu svara på kritiken”, säger Gunnar Hökmark.

Idag offentliggjorde Europeiska revisionsrätten en rapport om Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Syftet med EFSI är att mobilisera investeringar genom en budgetgaranti från EU. Europeiska revisionsrätten redogör i sin rapport för att EFSI-stödet i vissa fall bara ersatte annan finansiering från EU och Europeiska investeringsbanken samt att en del av pengarna gick till projekt som kunde ha använt andra privata finansieringskällor.