Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: framsteg för 5G i Europa – men inte tillräckligt

  • av

– Jag är mycket nöjd med att vi lyckades säkra konkurrenskraftiga regler för spektrumtilldelning som kan driva fram investeringar i 5G, men jag hade samtidigt gärna sett en ännu ambitiösare tidplan för när flera viktiga 5G-nät ska öppnas upp.

Det säger Gunnar Hökmark om den reform av den europeiska telekommarknadslagstiftningen som i dag röstades i Europaparlamentet och som genom stärkt tillträdeslagstiftning, riktade investeringar mot utbyggnad av fibernät samt en mer effektiv och harmoniserad spektrumpolitik som lägger grunden för en bred introduktion av 5G i Europa.

Den europeiska marknaden har sedan länge varit i stort behov av marknadsreformer och har på flera områden halkat efter såväl USA som Kina, Japan och Sydkorea.

Gunnar Hökmark har arbetat med reformen i Europaparlamentets industriutskott.

– Den här nya lagstiftningen sätter press inte minst på Sveriges nästa regering att driva resten av Europa framför sig och säkerställa att det finns en infrastruktur för 5G på plats senast under 2020 års början. Vår konkurrenskraft och styrkan i vår ekonomi är helt beroende av vår förmåga att attrahera investeringar och nya innovationer. Det är ett globalt race som Europa behöver vinna, säger Gunnar Hökmark.

Den nya lagstiftningen stipulerar att de så kallade pionjärbanden för 5G ska göras tillgängliga för mobilt bredband innan 2020 års slut.

– Det räcker inte. USA, Kina, Japan och Sydkorea håller på med detta nu och för att Europa ska kunna behålla sin konkurrenskraft behöver detta göras omgående. Företagen, inte minst svenska Ericsson, står redo att investera i 5G-teknik och söker efter attraktiva marknader. Europa behöver vara den marknaden och där också nya innovationer och tekniker kan växa fram.