Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Nu läggs grunden för energiunionen

  • av

Bryssel 10 juli 2018

Europaparlamentets energiutskott har precis med stor majoritet godkänt överenskommelserna mellan parlamentet och rådet vad gäller förnybar energi och energieffektivitet, men ännu viktigare, ett styrsystem för energiunionen som för första gången kommer att följa upp och utvärdera de framsteg som gjorts och de reformer som behöver göras.

— Det handlar om energiunionens alla delar, om att bygga en stark inre marknad med friare prisbildning, konkurrens och försörjningstrygghet. Det är viktigt både för vår förmåga att stå på egna ben och göra oss mindre beroende av rysk gas, men också för att kunna realisera våra höga klimatambitioner, som endast låter sig göras genom en gemensam marknad där exempelvis ren svensk kärnkraft kan bidra till att ersätta den utsläppsintensiva polska kolkraften, säger Gunnar Hökmark, som deltog på morgonens omröstning och som förhandlat en av de överenskommelser som nu godkänts, den om energiunionens styrsystem.

— Jag är mycket nöjd över att vi nu har etablerat en väg framåt mot friare prisbildning på de europeiska energimarknaderna. Det är avgörande för att stimulera de investeringar som behövs i nya  teknologier.

Förhandlingarna har kantat av stora politiska strider, inte minst om hur höga EU:s mål om förnybar energi och energieffektivitet ska vara.

— Från rödgrönt håll har det kommit överbud om vartannat, i tron på att ambition och resultat avspeglas i procentsatser. Vad som verkligen betyder något är att vi får en fungerande marknad med incitament för att investera i ny teknik, samt överföringskapacitet emellan länder, så att ren el kan exporteras dit den behövs.

— Däremot är det viktigt att vi gemensamt pekar ut riktningen genom att sätta mål för det vi vill uppnå, men dessa mål behöver förankras i en politik som gör det möjligt att nå dem, annars förlorar vi vår trovärdighet och därmed också vår förmåga att agera gemensamt.

 

**

Presskontakt:

Lina Stenlund

+32 485 911 164