Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Bättre kapitaltäckningsregler för banksektorn

– Det är bra att Europaparlamentets ställer sig bakom kraven på att enskilda medlemsstater med stor finansiell sektor ska ha rätt att själva sätta högre kapitaltäckningskrav än EU:s.  

– Lika viktigt är att bostadsrätter nu räknas som lika säkra tillgångar som fastigheter och att bostäder får räknas som säkrare risker än företagsinvesteringar. Det är en viktig förutsättning för att de svenska bankernas omfattande bostadslån inte ska tränga småföretagande ut från lånemarknaden.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet, efter att det ekonomiska utskottet under måndagskvällen röstat igenom ett stort lagstiftningspaket gällande kapitaltäckningsreglerna för den europeiska banksektorn.

– En dynamisk finansmarknad är en förutsättning för att den europeiska ekonomin ska återhämta sig och det är därför glädjande att utskottet ställt sig bakom mina förslag om att riskviktning fortsatt ska spegla verkliga risker så att bostadslån inte belastar utlåningen lika mycket som krediter till mer riskfyllda ändamål. Därmed ökar utrymmet för lån till småföretag med större risker säger Gunnar Hökmark.