Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: 5G är ett race vi behöver vinna

  • av

– Europas privata sektor behöver mobilisera och investera i 5G om vi i framtiden ska ha en chans att konkurrera med länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea, där det nu investeras för fullt. EU måste bidra till att formerna för det förenklas. 5G-utbyggnaden är ett race som vi behöver vinna om vi vill att nästa generations tech-jättar ska ha Europa som hemmabas, säger Hökmark.

Två nya digitala program som syftar till att stödja investeringar i digital infrastruktur förhandlas nu i europaparlamentet. Gunnar Hökmark arbetar för att utbyggnaden av 5G behöver ges högsta prioritet.

Gunnar Hökmark föreslår bland annat att budgeten omprioriteras och att satsningarna på 5G och fiber dubbleras.

– Det är helt nödvändigt att prioritera. EU-medel behöver investeras där de gör mest nytta och då är 5G helt avgörande. Satsningar på kommunala wifi-nätverk behöver stå åt sidan, helt enkelt. EU-budgeten behöver i stort och smått avspegla de utmaningar vi har framför oss och då är satsningar på digital infrastruktur, liksom forskning och utveckling, bland de viktigaste investeringar vi kan göra, fortsätter Hökmark.

EU-programmen Digitala Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa avsätter uppemot 13 miljarder euro över en sexårsperiod för olika digitala satsningar.

– Pengar är en viktig komponent, men EU behöver också fortsätta harmonisera medlemsstaternas spektrumanvändning, så att 5G-frekvenser kan öppnas upp samtidigt i hela Europa. Nu finns en tidplan som säger att det ska ske innan 2020 års slut, men jag anser att ambitionen behöver skruvas upp och att allt ska vara klart till januari 2020. Sverige behöver gå i täten, säger Hökmark.

– Regeringen har i det här avseendet skadat svenskt anseende och placerat oss bland de europeiska medelmåttorna, genom att fördröja och begränsa marknadens tillgång till 700 MHz-bandet, basplattan i ett framtida 5G-nätverk.

Här kan du läsa Hökmarks ändringsförslag till Connecting Europe Facility och här kan du läsa ändringsförslagen till Digital Europe Programme.