Hoppa till innehåll

Politik för utanförskap

Noterar att i den svenska riksdagen argumenterar Håkan Juholt emot den konservativa regeringen i Storbritannien som han anser ställt sig vid sidan om arbetet med den finansiella stabiliteten, samtidigt som han själv säger nej till att Sverige ska vara med i den nya finansiella stabilitetspakten. Det han anklagar Cameron för i EU driver han själv i Sverige.

Här i Europaparlamentet pågår diskussionen om hur vi nu ska kunna hålla hela Europa samman. Vi har nu fått fram krav på hur avtalet om den finansiella stabiliteten ska utformas så att det är öppet för de länder som inte har euron som valuta. Där har vi nu fått en enighet i hela Europaparlamentet. Samtidigt finns det de medlemsstater som vill skapa en ny politisk struktur för de länder som är med i den nya europakten som automatiskt innebär en indelning av EU i olika politiska strukturer. Juholts agerande bidrar till uppdelarna snarare än dem som vill ena och därmed försvagar han möjligheterna för Sverige att påverka.

Frågan är hur länge socialdemokratin kan ha en ordning som bygger på allmän politisk oordning. Oavsett sin politik, där frågetecknen är många, måste det ledande oppositionspartiet kunna stå för någon konsekvens som gör det trovärdigt när viktiga beslut ska fattas.

Bloggar: Mary X, Kent Persson, Mikael Andersson.