Hoppa till innehåll

Polen behövs som en stark medlem i EU

Utvecklingen i Polen är bekymmersam. Public service media har underställts en politisk aktivist som rensar ut och avskedar journalister som ogillas. Konstitutionsdomstolen förändras på ett som gör den politiskt beroende till regeringen. Förändringarna är av den arten att Europarådets Venedigkommission konstaterat att de strider mot europeisk rätt.

När jag i dag möter polska media för att förklara allvaret i detta är det den rättsliga processen som jag kommer att fokusera på, för att förklara varför Polen inte får marginalisera sig självt i EU.

Man kan ha många olika uppfattningar om den politik som den polska regeringen driver men allvarligt för oss alla är att man för en politik som strider mot gemensam europeisk rätt.

Det som är än mer allvarligt är att man inte synes påverkas av de synpunkter man får och de krav på att följa gemensamma lagar som ställs. Man vill doktrinärt bryta mot regler man ogillar. Det är en utveckling som inte ska hanteras genom politiska majoriteter utan genom den rättsliga process som är självklar i varje rättssamhälle, så även i EU.

Det är självfallet till skada för det polska samhället men det är också till skada för Polens ställning i Europa. Sedan sitt inträde i EU har Polen kommit att bli en viktig medlemsstat i EU, både som ett exempel på en snabb och framgångsrikt förändring från kommunistiskt styre och socialistisk ekonomi och som ett stabilt europeiskt land. Polen har kommit att bli en viktig partner för Sverige och för många andra länder.

Gentemot ett Ryssland som är aggressivt mot sina grannar, som aktivt söker påverka sina grannar med maktmedel och med desinformation och som militärt hotar sin omgivning är det viktigt med ett starkt EU och ett EU där Polen står starkt bakom europeiska värden.

Den nuvarande polska regeringen skadar Polen och Polens ställning i Europa. Istället för att vara en stark och viktig allierad gör den nuvarande regeringen landet till en frigångare som snarare underlättar för den ryska regimens försök att splittra Europa än för EU att hålla unionen samman.Den polska regeringen marginaliserar sitt land i strid med landets grundläggande intressen i Europa.

Det är därför viktigt att kommissionen nu fullföljer de olika  processer inom ramen för de rättsliga dialogerna som detta ger anledning till. Inte mot Polen utan mot den polska regeringens politik. För att Polen ska vara en stark partner och allierad i Europa.