Hoppa till innehåll

Peter Eriksson och svensk suveränitet

Ser att Miljöpartiets Peter Eriksson i dag uppträder i Europaparlamentet i en hearing om nationella underrättelsetjänster. Det är i sig en sak men det anmärkningsvärda är att han gör det i sin roll som ordförande i riksdagens konstitutionsutskott. Det är anmärkningsvärt av flera skäl. Försvarsfrågor liksom nationell underrättelsetjänst är inget som vare sig Sverige eller något annat land underordnar EU. Det tillhör den nationella suveräniteten. Och i Sverige är den inte underställd Konstitutionsutskottet. Det är i Försvarsutskottet som den frågan hanteras. KU granskar och kontrollerar regeringen, inte enskilda myndigheter.

 

Det är anmärkningsvärt och allvarligt att KU låter sig företrädas av sin ordförande för att underställa svensk myndighetsutövning ett utskott i Europaparlamentet. Det faktum att det handlar om en verksamhet som tillhör kärnan av svensk suveränitet gör det svårt att förstå att riksdagen på detta vis underordnar sig och denna fråga en utfrågning i Bryssel.

 

Och att en miljöpartist tydligen vill att EU:s makt ska utökas, in i det som är kärnan i svensk suveränitet.