Hoppa till innehåll

På väg västerut till Prag

På väg till Prag med företrädare för parlamentets industriutskott för samtal med det tjeckiska ordförandeskapets olika ministrar. Det kommer av naturliga skäl bli diskussion kring telekom, forskning och energi men inte minst kring industri i allmänhet och bilindustri i synnerhet. Tjeckien är tillsammans med Slovakien ledande i tillverkning av bilar sett mot antalet invånare. De diskussioner som vi har kring SAAB är av naturliga skäl än mer dramatiska där.

Detta i synnerhet som Tjeckien direkt och uttalat är utsatt för det protektionistiska hotet iform av statsunderstöd i Frankrike som är villkorat till tillverkning av franska bilar endast om de tillverkas i Frankrike: ”If you build a Renault plant in India to sell Renaults to Indians, that’s justified, but if you build a factory, without saying the company’s name, in the Czech Republic to sell cars in France, that’s not justified,”
Enklare än så kan man heller inte beskriva protektionismens konsekvenser. Den är riktad mot andra, drabbar andra och försvårar för oss alla.

I går startade jag ”crusade against protectionism” på Facebook, på bara en dag blev fler än 200 medlemmar. Se på den här hemsidan och bli medlem!

I USA noterar jag att Obama nu lovar en full och oinskränkt bankgaranti, vilket kommer kräva mer pengar, tror man, men som likväl ändå är nödvändig. I parlamentets svar till kommissionen har jag fått stöd för att medlemsstaterna på motsvarande sätt ska kunna genomföra en samordnad bankgaranti.

Och så verkar vi nu ha en politik i Italien som syftar till att även där bygga ny kärnkraft. Det återstår at se vad man vill göra i Tyskland. Det svenska beslutet kommer att påverka den europeiska agendan.