Hoppa till innehåll

Om telekompaketet

Ser att SvD tror att industriutskottet röstade nej till telekompaketet. Det visar lite grann den förvirring som råder  i denna fråga. Telekompaketet handlar om liberalisering av telekommarknaden. Bland annat införs nu fri konkurrens i den så kallade local loop, det vill säga ända hem till jacket. Regler skärsp också vad gäller unbundling mellan nät och operatörer för att säkra konkurrens om tjänster och service av olika slag.

Vad gäller den fråga som många har haft farhågor kring, nämligen om det i detta paket skulle införas krav på avstängning och rättsligt ansvar för operatörer att göra detta finns det inte med i paketet även om det finns de aktörer som har velat föra in det. De har de inte lyckats med. När vi förra gången röstade om detta fanns det förutom i den ursprungliga texten som klargjorde skillnader mellan operatörers och rättsliga myndigheters ansvar också ett ändringsförslag 138, som gjorde detta ännu tydligare. Det stödde jag då och fick  EPP-ED gruppen att stödja, samtidigt som jag fick den med på att inte stödja några franska förslag i den andra riktningen.

I kväll har vi i industriutskottet röstat ja till det förhandlade telekompaketet som är färdigt just utom i den fråga som berör den gamla 138:an. Eftersom rådet förslag till kompromiss inte var tillräckligt tydlig eller stark röstade vi på denna punkt för den gamla 138:an.

Förhoppningsvis blir denna fråga klar till i maj med de krav som jag och parlamentet ställer. Jag själv tycker, som jag skrivit åtskilliga gånger likadant som tidigare, och vill se samma resultat som då, även om det inte behöver vara exakt samma ordalydelse.