Hoppa till innehåll

Om telekompaketet och Com Hem

Efter drygt två års kontakter med Com Hem, som fakturerat bättre än de levererat, har jag nu kommit i kontakt med företagets ledning, efter att jag har bloggat om en service som jag aldrig tidigare har sett motsvarighet till. Noterbart är att det visar sig i kvalitetsundersökning att företaget har gått från dålig kundtjänst till sämre, medan däremot mottagningen av nya kunder fungerar väl, liksom också fakturaavdelningen kan jag tillägga.

Ett av de viktiga argumenten för det nya telekompaket som jag just nu sitter och förhandlar om handlar om ett förslag som jag fått stöd för och som innebär att konkurrensen ända hem till hushållets jack ska vara fri. Då kan företag inte tillåta sig att gå från dålig kundtjänst till sämre.

I mina kontakter med företagets ledning har jag nu sagt att jag för min del inte överhuvudtaget vill ha kompensation av det enkla skälet att den kontakt jag nu har fått inte beror på min ställning som kund utan som opinionsbildare och beslutsfattare. Däremot har jag ställt frågan hur Com Hem avser att kompensera alla de kunder som inte fått utlovad tjänst samt hur man avser att göra för att ta emot klagomål på ett sätt som inte begränsas av företagets organisation och policies.

Om telekomförhandlingarna i kväll resulterar i ett genombrott kommer problemet med lokala monopol att lösas åtminstone till betydande del. Om inte finns det skäl att diskutera åtgärder som stärker konsumenten mot de lokala monopolen. De som i Europaparlamentet nu bromsar telekompaketet eftersom de vill reglera medlemsstaternas rättssystem försvagar konsumenterna och användarnas ställning.