Hoppa till innehåll

Om människovärdet

Economist tar i sitt senaste nummer upp vad den kallar Gendercide, det vill säga det faktum att det föds allt för få flickor på grund av att foster av kvinnokön aborteras runt om i världen. Det leder till alltför få kvinnor i de delar av världen där detta sker, och alltför många ensamma män. Men det sätter också fokus på de allt svårare etiska frågor som modern medicin och teknik ställer.

Det ställer också en av de mest grundläggande frågorna kring vårt människovärde. Kombinationen av fosterdiagnostik och aborter bereder vägen för en flickors värde relativiseras. När samhällen i det tysta accepterar att barn av ett visst kön får ett mindre värde accepterar vi att könen men också människor har olika värde.