Hoppa till innehåll

Om ledartröjan i klimatfrågan

Socialdemokraten Åsa Westlund bör ställa sig frågan om vem som har ledartröjan i klimatfrågan om det inte är EU.

Den stora framgången med Europeiska rådets möte i torsdags och fredags var att det kom ett klimatpaket på plats, efter parlamentets och rådets processer och förhandlingar med varandra. Det kommer att bli i stort sett det som rådet kom överens om som parlamentet kommer att rösta om på onsdag.

Det innebär bland annat ett större mått av utrymme för att tillgodoräkna sig resultaten av miljöinvesteringar utomlands, även om dessa resultat blir långt större per investerad krona eller euro. Detta har miljörörelsen sagt sig vara emot och jag såg att socialdemokraten Åsa Westlund hävdade att detta innebär att EU tar av sig ledartröjan. Det är rent trams. För det första, vem är det i stället som tar på sig denna ledartröja? Kina? Indien? USA?

För det andra missar den kritik som nu riktas mot paketet en enkel sak. Europa och EU är inte som Sverige. En lång rad olika länder har faktiska och mycket konkreta problem med att hantera de konsekvenser som följer av auktionering av utsläppsrätter, på grund av deras industriella struktur och energiförsörjning. En framgång med paketet nu är att det trots de synpunkter man kan ha nu ligger till grund för ett gemensamt europeiskt agerande.

I den delen kan den svenska miljörörelsen tacka alla dem som i strid med dem byggt ut och försvarat kärnkraften och vattenkraften. Det är den som ger Sverige både ledarskap och möjlighet att agera med mer långtgående krav än andra.

Många hyllar nu det franska ordförandeskapet men det kan finnas skäl att i lugn sätta sig ner och komma ihåg att många av de problem som det franska ordförandeskapet har löst har man löst genom att inte lösa dem. Det gäller också många av klimatpaketets utestående bitar plus frågan om det verkligen lever upp till sina egna mål. Men som sagt, genom att det är på plats har Europa ett ledarskap oavsett vilka synpunkter vi har i detalj och det kommer bli ett underlag för Köpenhamnmötet som för andra delar av världen är en utmaning att ta på allvar.