Hoppa till innehåll

Om Frivärld och Patrik Oksanen

En del av min tid har jag glädjen att använda som ordförande för tankesmedjan Frivärld. I dag känns det extra roligt när vi har till oss knutit Patrik Oksanen som senior fellow. Patrik har en bred erfarenhet som journalist, ledarskribent och debattör. Han tillhör tveklöst dem som är de främsta när det gäller att förstå, analysera och belysa de många olika desinformationsaktiviteter som riktas mot Sverige liksom mot andra öppna demokratiska samhällen. 

Patrik kommenterar själv sitt fellowskap med några ord om Frivärld som jag gärna vill förmedla: ”Tankesmedjan Frivärld är unik i Sverige genom att ägna sig åt de breda och centrala strategiska frågorna för Sverige, från frihandel till försvarspolitik med ett demokrati- och frihetsperspektiv. Det är värden som utmanas allt mer i vår tid och som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Jag är både glad och hedrad att bli associerad till Frivärld som senior fellow.”

Och så är det. Vi lever i en tid då gråzonerna mellan krig och fred är många, då krigföring mot oss faktiskt pågår som en nästan vardaglig företeelse. I Ukraina det konventionella kriget, som alltför många svenska media beskriver som ett inbördeskrig, vilket är den bild Moskva vill sätta på sin krigföring med både konventionella trupper och ryska legoförband. Desinformation, destabilisering, cyberkrigföring, som när ryska statens förlängda arm i form av hackergruppen Fancy Bear hackade svenska Riksidrottsförbundets datasystem. Korruption, industrispionage, falska nyheter, kriminalitet och hot om väpnat våld tillsammans med stora övningar och aggressiv närvaro till havs och i luften. 

Det pågår ständigt. Den säkerhetspolitiska debatten måste föras med detta perspektiv. Och det är därför som det är så viktigt med personer som Patrik Oksanen. De bidrar med kunskap men också oförvägenhet och mod. 

Detsamma gäller Frivärlds chef det här året, Oscar Jonsson, som nyligen påbörjat sin internationella lansering av den bok som bygger på hans doktorsavhandling vid Kings College, London, nämligen ”The Russian Understanding of War – Blurring the Lines between War and Peace”. 

Och så har vi Frivärlds ordinarie chef Katarina Tracz, som med en bakgrund i bland annat McCain Institute For International Leadership har en bred erfarenhet av utrikes- och säkerhetspolitisk analys och debatt. Hon har bland annat publicera skriften ”Fredens Hav?” om ökade spänningar kring Östersjön och kommer efter årsskiftet tillbaka efter ett års föräldraledighet. 

Och så har vi Viktor Lundquist, Linnea Hylén, Frida Granath och Ludvig Gunterberg, alla med akademisk bas i och erfarenhet i frågor som rör säkerhetspolitik och internationella frågor. 

Och nu fortsätter vi med säkerhetspolitiken med de breda perspektiven, med ögonen på Ryssland liksom på Kina, på Östersjöregionens förutsättningar för fred och stabilitet, den desinformation och den cyberkrigföring som pågår nu, frågorna om hur Europa ska kunna stå starkt i den värld som nu möter många utmaningar, inte minst när det gäller handel och upprätthållandet av en internationell rättsordning på den liberala demokratins bas. 

Säkerhetspolitik, Europa, Handel och Internationell rättsordning. De är alla sammanflätade med varandra, är varandras förutsättningar men kräver alla sina perspektiv och kunskaper. I de uppgifterna är det både roligt och viktigt att ha Patrik Oksanen som senior fellow till Frivärld.