Hoppa till innehåll

Om EMF och Vitryssland

En morgon som började med delegationsmöte, därefter diskussion kring förslaget om en europeisk valutafond, för att kunna bistå länder i kris som i dag Grekland. Det är ett förslag som bara kan leda till underminerat ansvar för de enskilda medlemsstaterna och som lätt blir istället för att skärpa stabilitetspakten. Det som vi nu ser som svagheten i stabilitetspakten är att ett land som Grekland under lång tid har brutit mot reglerna, fuskat med redovisningen och i likhet med många andra inte haft de överskott i goda tider som krävs för att kunna möta växande underskott i dåliga tider.

Under eftermiddagen också ett möte med den nya kommissionären för utvidgningsfrågor Stefan Füle som kom att handla om hur vi går vidare med Östra Partnerskapet och inte minst frågan om Vitrysslands roll i den parlamentariska församling som ska bildas i slutet av denna månad. Hur man hanterar en diktaturregims parlamentariker samtidigt som man vill ha med landet i en process som gör att det lutar mer mot väst än mot Moskva, och bidrar till att även ett land som Ukraina ser mot väst, är inte en helt lätt fråga. Den handlar också om det budskap som man sänder till den demokratiska oppositionen i landet, som är hårt plågad av regimen.

Närmast på tur står diskussioner med nya Europaministern Birgitta Ohlsson samt diskussionen om EU-beslut kring mammaledighet. Den frågan tror jag dyker upp också i samtalet med Birgitta Ohlsson. Och sedan kommer eftermiddagen ytterligare domineras av frågor som rör det Östra partnerskapet och hur vi hanterar Vitryssland på ett sätt som inte leder till att vi förlorar en viktig kontakt med parlamentariker från Moldavien, Georgien, Ukraina, Azerbaijan och Armenien.