Hoppa till innehåll

Om att värna rättstaten med rättstatens medel

En dag som har handlat om val i parlamentet, bland annat val till talman för parlamentet, men också till vice talmän och fördelning av utskottspositioner. Det är i sådana lägen inte alltid den europeiska integrationen är uppenbar utan snarare är tillhörigheten till europeiska stammar ännu viktigare. Av något skäl vill tyskar ha tyskar och fransmän fransmän, och så vidare.

För min del också en debatt i morse kring frågan om Ungern och den ungerska regeringens förslag till nya lagar. Där finns det en hel del att säga. Jag känner en betydande oro när maktutövning används till att också kontrollera institutioner som ska stå utanför den egentliga politiken och som också kan påverka förutsättningarna för det öppna samhället. Där har den ungerska regeringen skapat en diskussion och oro, inte minst genom att man mycket snabbt driver igenom nya lagar.

En gång dominerade socialdemokraterna det svenska samhället genom att låta utnämningspolitiken präglas av partipolitik och genom att låta vissa media få statsstöd och andra inte. I Ungern har man alltför länge behållit en kommunistisk medielagstiftning och grundlag, utan att det utlöst dagens protester. Och inget av detta ursäktar det som nu kan anses bryta mot gemensam EU-lagstiftning eller mot de krav som vi kan anse att det öppna samhället ställer.

Därför är det bra att EU-kommissionen nu inlett en rättslig process för att pröva om några av de lagar som den ungerska regeringen nu har föreslagit är förenliga med EU-rätten. Ska EU utöva maktmedel mot ett medlemsland så måste det bygga på en rättslig prövning oberoende av politiken. Så fungerar det i en rättstat och så ska det fungera både i EU och i Ungern. Därför är jag lite oroad över dem som nu anser att man ska låta rösta och låta den politiska majoriteten i EU bestämma över sanktioner och straff mot Ungern, på den lite lösliga grunden att man ogillar eller är orolig över politiken. Så fungerar inte en rättsstat.

Det är som om riksdagen skulle rösta om Göteborgs kommun ska straffas för om den bryter mot svensk lag. Det låter vi i Sverige domstolar avgöra. Som sagt, så fungerar rättsstater. Land ska med lag byggas. Även EU. Det finns skäl för en del svenska kolleger i Europaparlamentet som gärna vill rösta fram straff mot Ungern att fundera över över hur man bäst hävdar rättstatens principer. Genom att överge dem eller tillämpa dem.

För min del tror jag på en rättslig prövning för att avgöra vad som bryter mot lag och våra grundläggande regler för rättstat och öppna samhällen.