Hoppa till innehåll

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2004-03-15 om terrorn som hotar Europa

Nyhetsbrevet Frihetens värden 2004-03-15

Kära läsare,

Så har då plötsligt bilden av säkerheten i Europa förändrats. Det är en storskalig terrorism som drabbade Madrid. Plötsligt förlorade 200 människor som inte ont anande var på väg till sina arbeten och studier livet. Och med samma slumpens logik skadades 1400 människor bara för att deras vardag ledde till att de var på fel tåg vid fel tidpunkt.

I detta brev rätt mycket om vad detta betyder men också om vad det ställer för krav på EU och europeiskt samarbete och på svensk försvarspolitik. Även några reflektioner om den förvirrade EU-debatten där djupsinta analytiker i media tror att kritik mot politik är samma sak som kritik av EU, förmodligen för att de glömmer att vi är en del av EU och EU är en del av det svenska samhället som kan och skall påverkas. Och allra först en påminnelse om att det är Måndagsmöte på Norrmalmstorg i dag klockan 12 liksom kommande måndagar. I dag kommer jag att medverka och ta upp den svenska synen på den palestinska myndigheten.

== Det kunde ha varit i Rom eller Köpenhamn ==

Det faktum att terrordådet så tydligt avgjorde valet i Spanien gör det till en utmaning av Europa med stora krav på det europeiska samarbetet som följd.

Det kunde ha varit i Rom eller i Köpenhamn, det kunde likaväl ha varit London eller Oslo. Och det kan likaväl någon annan gång bli i ett annat land som en grupp terrorister anser sig vilja straffa därför att de enligt deras mening förbryter sig mot deras värderingar och uppfattningar. Det kan vara länder som deltar i internationella missioner i Afghanistan likaväl som i Bosnien eller i Kosovo. Länder som inte isolerar Israel när terrorister kräver detta.

Nu har det dessutom blivit så att terroristerna har lyckats. Spanien byter regering. Det var enligt alla bedömningar osannolikt före dådet men blev nu i natt verklighet. Det spanska valets utgång var därmed det sämsta som kunde hända efter det terrordåd som riktade sig mot oss alla. Inte för att socialistpartiet inte har en legitim rätt att vinna val utan för att socialisterna vann på grund av terrorn.

== Terrordådet i Madrid är den största utmaningen mot europeisk demokrati på decennier ==

Europeisk demokrati och säkerhet står nu inför sin kanske största utmaning på decennier. På 1930-talet såg vi hur nazistisk terror tillsammans med kommunistisk destabiliserade Tyskland och underminerade demokratin.

Den regering som stod upp emot terrorn, som deltog med trupper i Irak och var misshaglig för terroristerna blev bortröstad. Konsekvenserna av detta är oanade och dramatiska. I varje land har vi en debatt om vilken politik som skall föras internationellt och när det gäller kampen mot terrorism. Om terror som riktar sig mot en för terrorister misshaglig regim förändrar den politiska utvecklingen har terroristerna inte bara vunnit.

Vi har då alla förlorat lite av den politiska suveränitet som tillhör varje land. Det är vad Spanien har gjort nu.

Under efterkrigstiden kunde hoten mot demokratin mötas genom att väst valde att stå upp mot hotet med försvar och med en allians. Det var under 1950-talet inte alla som ville det utan som förespråkade att man skulle ge upp inför hotet under parollen ”hellre röd än död”. Nu är det ett nytt hot som har visat sig förändra politiken i ett av de största länderna inom EU. Det visar behovet av EU.

Det är naturligt att det Europeiska rådet nu samlas för att ytterligare binda samman länderna i försvaret mot terrorn och för att klargöra att vi möter den tillsammans. Den europeiska säkerhetsstrategin måste fördjupas och följas upp med medlemsländerna tydliga åtaganden. Det är nämligen bara genom att möta terrorn tillsammans, istället för att göra oss till mål ett och ett, som Europas länder kan slå vakt om sin suveränitet.

Det kräver en förmåga att lägga fast en gemensam politik för frihet och fred i vår omvärld utan hänsyn till terrorns hot. Det kräver att EU kan bidra till fred och stabilitet i andra delar av världen och runt om kring våra gemensamma gränser.

Det kräver ett gemensamt ansvarstagande för annars kommer hoten riktas mot det enskilda landet och urholka vår politiska förmåga att fatta våra egna beslut. Och slår vi inte tillsammans vakt om vår förmåga att fatta de politiska beslut som är bäst för den gemensamma säkerheten kommer vi inte att kunna hävda den. Precis som Hitler kunde hota land för land tills Storbritannien agerade utifrån att det var den gemensamma säkerheten som var hotad.

== Det handlar inte om Irak utan om terrorn ==

Ingen skall tro att det som nu hänt handlar om kriget i Irak i sig. Det handlar om något mycket större, nämligen om de som hotar med terror skall vinna de eftergifter som de strävar efter, om de skall lyckas isolera dem som de ser som sina främsta fiender och om vi andra skall tystna.

Nästa gång kan det bli Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen eller Polen likaväl som Storbritannien. Det är en förlust av suveränitet om dessa länders politik förändras genom väpnade hot.

Och det stannar som sagt inte vid Irak och andra länder. Den svenska vänsterns och den svenska kyrkans kampanj mot Israel kan få ett ökat stöd när terrorgrupper med hatet som vapen hotar även det svenska samhället, om vi nu accepterar utgångspunkten att det är offren som är de skyldiga och inte terroristerna.

Avbryts biståndet till den korrupta palestinska myndigheten, vilket vore rimligt med tanke på fredsprocessen http://www.gunnar.moderat.se/article.asp?id=522 kan detta tas till intäkt för terror som bestraffning. Fördöms inte Israel kan detta leda till nya hot. Fördöms självmordsbombningar kan det leda till åtgärder.

Stöder vi den internationella kampen mot terrorism, vilket vi gör, kan detta ses som en provokation. Men det stannar inte vid det. Det främsta målet för de islamistiska fundamentalister vi nu troligen har sett i aktion är det öppna samhället och folkets fria vilja.

De som utför terrordåden vill inte ha det öppna samhället utan dess motsats och riktar sig därför mot det samhälle vi andra vill leva i. Och deras världsbild har ett stöd i det svenska samhället som är långt större än vad vi kan föreställa sig.

== Tännsjös försvar för mord på civila visar att terroristernas logik har ingångar i vårt land ==

Filosofen Torbjörn Tännsjö har i tidningen Arbetaren nr 11 försvarat terrordåd mot israeler eftersom de enligt hans mening har en kollektiv skuld. Och hans försvar för mördandet av judar har en tillämpning även för den som vill försvara mord på vanliga människor i Madrid eller i Malmö. Han ställer frågan om det inte är fel att döda civilbefolkning:

”Men bombdåd riktade mot israelisk civilbefolkning, särskilt då de utförs
inom den israeliska statens gränser, slår ju blint – inte bara mot dem som
bär kollektiv skuld, utan också mot förståndshandikappade, barn och medlemmar av den israeliska fredsrörelsen, invänder någon. Kan något sådant vara försvarligt?”

Det är få som kan finna ett försvar för detta men det gör Tännsjö:

”Svaret på den invändningen har emellertid redan givits. Om terroristerna
verkligen riktar sina attentat mot den del av civilbefolkningen, som
verkligen är kollektivt skyldig, och om man gör vad man kan för att minska
lidandet bland barn, fredsvänner och förståndshandikappade, så har de så
kallade terroristerna gjort vad moralen kräver.”

Tännsjö menar nämligen att israeler har en kollektiv skuld, denna skuld menar han i sitt resonemang kan förklaras med att de som kollektiv inte har gjort tillräckligt för att uppnå en fredslösning där Israel uppger sin roll som judisk stat. Denna syn på freden kan man ha sina synpunkter på men är ointressant i skenet av hans uppfattning av kollektiv skuld.

Med samma resonemang skulle man kunna hävda att alla palestinier är legitima mål för mord eftersom de inte har gjort tillräckligt för att stoppa terror, att alla judar har en kollektiv skuld eftersom de av vissa anses ha kollektiva drag som man måste göra upp med, något som vi alla vet inte har varit främmande i vår moderna historia. Och med samma sjuka logik kan man hävda att alla spanjorer har ett kollektivt ansvar f