Hoppa till innehåll

Ny teknik och tillväxt bäst för miljön – krönika i Norrköpings Tidningar

Vi möter inte klimatfrågan genom panik eller genom att stoppa ekonomisk tillväxt, kommunikationer eller handel. Vi gör det genom att beslutsamt och på bred bas stimulera fram handel, ekonomisk tillväxt, innovationer och forskning som skapar utrymme för de investeringar som kan leda till att fossila bränslen stannar kvar i jorden.

De som tror att man kan möta klimatförändringarna genom att flyga lite mindre i Sverige underskattar utmaningen och förtränger att inte ens om vi la ner allt flyg i vårt land, skulle det ha någon inverkan på den globala utvecklingen. Världen har en alltför snabb utbyggnad av fossila bränslen, investeringar i gamla industriella teknologier och transportsystem som leder till växande utsläpp.

Det vi gör i Sverige påverkar de svenska utsläppen, men knappast eller inte alls de globala. Det vi gör i Sverige genom ny teknik, energisnålare bilar och flyg, renare energiproduktion och effektivare energianvändning kan däremot få verkan långt utanför våra egna gränser.

Nya energiformer, bättre flyg och transporter samt modernare industriprocesser påverkar världen. Vi påverkar dock inte världen genom att avveckla investeringar, stoppa flygen eller minska handeln. Då stryper vi kunskapsutveckling och viktig kunskapsöverföring, samtidigt som vi förnekar andra länder och fattigare ekonomier den handel och tillväxt som är en förutsättning för att de ska kunna minska sina utsläpp.

Det är ingen tillfällighet att den rödgröna regeringens symbolpolitik, med subventioner av elcyklar, dyrare flygbiljetter och avvecklad kärnkraft har lett till växande utsläpp. Den minskning som vi moderater la grunden för under 1980-talet genom att få tillstånd ett tak för koldioxidutsläpp byggde på en fortsatt användning av kärnkraft och ett nej till utbyggnad av fossila bränslen, som de rödgröna föredrog då. Det lade också grunden för vår snabba utveckling av biobränslen.

När de rödgröna nu återupptagit avvecklingen av kärnkraft leder det till ökade utsläpp, både i Sverige och i de baltiska staterna dit vi annars hade kunnat exportera el. Till och med regeringens expertmyndigheter har slagit fast att den för en ineffektiv klimatpolitik.

Fortsatt kärnkraft och utbyggd kärnkraft ger mycket stora minskningar och gör det möjligt att övergå till elbilar. Vindkraft och solenergi kan utvecklas och stimuleras genom konkurrens och nya effektivare lösningar men det kräver tillväxt och investeringar. Svensk stålindustri kan förändra världens stålproduktion om den får gå före och kan konkurrera över hela världen, men det kräver handel, att den kan utvecklas runt om i norra Sverige, att man kan flyga dit, och att vi kan handla med världen.

Fem myror är fler än fyra elefanter. Men fyra elefanter väger väldigt mycket mer än fem myror. Det måste bli ett slut på den nationellt inskränkta politiken till förmån för en globalt vinnande politik. De rödgröna kan inte hantera klimatet. Vi moderater har genom de senaste 30 årens unika minskningar visat att det går att göra det med förnuft och ansvar som stöd.