Nu krävs konkreta åtgärder

Nattens stora krispaket var det svåra som ändå var enkel jämfört med de krav påeuron inför ECBreformer som nu ställs i första hand gentemot ett antal länder men i stort sett på hela den europeiska ekonomin. De stora problem som nu uppenbarats i krisens form handlar inte om några plötsliga infall eller olyckshändelser utan om åratal av försummade underskott och bristande konkurrenskraft. Det har lett till att ett stort antal länder har byggt upp underskott och en växande skuldbörda som deras tillväxt inte förmår att hantera.

De 720 miljarder euro det handlar om är ett unikt stort belopp som garanti för ett antal olika länder. Det blev nödvändigt när det stod klart att krispaketet gentemot Grekland dels inte gav säkerhet om Grekland eftersom det förutsätter konkreta reformer som gatudemonstrationer och generalstrejker inte höjde trovärdigheten till. Det innebar i sin tur växande frågetecken om andra ekonomier som Spanien och Portugal, som har det gemensamt att de uppvisar låg tillväxt och galloperande underskott.

Kriserna handlar om två olika saker. Den ena handlar om länders oförmåga att växa och utveckla ett välstånd som svarar mot de aspirationer och den politik som har bedrivits. Den andra handlar om att den oförmågan i sin tur skapar en växande misstro mot dem som ska låna pengar för att finansiera underskotten. Det är snarare förvånande att reaktionen i form av misstro har dröjt så länge gentemot ekonomier som under lång tid har misskötts under illussionen att man har försvarat en social modell. Den modell man har försvarat har varit ansvarslöshetens modell snarare än social solidaritet.

Det är inte förvånande att långivare världen över reagerar med misstro när åtgärder uteblir och överkonsumtion fortsätter som om inget har hänt. Deras risk ökar kraven på ränta. Där är det krispaket som nu överenskommits inget undantag. Medlemsstaterna som lånar ut tar en högre ränta än de lånar sitt eget kapital för.

Det som nu måste till är konkreta åtgärder för att visa att man kan minska underskotten och få den offentliga utgiftsutvecklingen under kontroll samtidigt som vi behöver konkreta åtgärder för att öka tillväxtkraften i europeisk ekonomi. Uteblir det senare kommer inte ens nattens stödprogram hjälpa. Det är tid som man har köpt, inte befrielse från reformer och besparingar. Det är väl att stödpaketet kom fram men illa om det inte leder till den förändring som det förutsätter.