Hoppa till innehåll

Nord Stream 2 hotar svensk säkerhet – artikel i Gotlands Allehanda

I dag skriver Gunnar Hökmark i Gotlands Allehanda.

Expansionen av gasledningen Nord Stream i Östersjön drabbar europeisk sammanhållning och säkerhet. Trots de energipolitiska argumentens riktighet, att Gazprom genom Nord Stream 2 förändrar strukturen på den europeiska energimarknaden och skapar en monopolisering på tvärs emot europeisk lag, är det avgörande problemet att den är ett uttryck för strategisk rysk påverkanspolitik.

 

Ryska Gazprom utgör Kremls förlängda arm och står under politisk kontroll av den ryska regimen.

 

Monopolsträvandena har gjort Gazprom till föremål för en antitrustutredning inom EU-kommissionen. Gazprom ägnar sig åt aktiv prismanipulation i Polen och Baltikum och utnyttjar dessutom sin dominerande ställning genom att villkora gasleveranser mot investeringar i infrastruktur.

 

Därtill bedriver Gazprom opinionsbildande verksamhet utanför energisektorn i syfte att stärka Kremls kontroll över det ryska samhället. Företaget äger genom Gazprom Media tv- och radiokanaler, tidningar och förlag. Bland dessa NTV Mir, Rysslands största nominellt privatägda inrikes tv-kanal samt Eko Moskva, huvudstadens största privata radiokanal. Statlig styrning av media har expanderat under Putins ledning.

 

Gasjätten används för att konsolidera Kremls makt, slå in kilar i den europiska sammanhållningen och försätta enskilda stater i en beroendeställning gentemot den ryska regimen.

 

Nord Stream är strategiskt viktig för Ryssland. En expansion motverkar den europeiska energiunionens mål om ökad försörjningstrygghet och möjliggör för Ryssland att utan konsekvenser för kritisk infrastruktur accelerera destabliseringspolitiken gentemot sina grannar.

 

Nord Stream 2 kräver ökade ryska investeringar i Östersjön. Tidigare investeringar på Gotland uppgick till 80-100 miljoner kronor, däribland 70 miljoner kronor för att rusta upp Apotekskajen i Slite. Hamnen i Karlskrona mottog 30 miljoner i förskottsbetalning av hamnavgifter. Ytterligare 50 miljoner kronor för att lagra gasledningar i Vikhagen på Gotland kan bli aktuellt.

 

Det innebär ur Rysslands perspektiv en utvidgning av landets intressesfär riktad mot Östersjön och Gotland. Det har direkta konsekvenser för den geopolitiska stabiliteten i vår del av Europa.

 

Den sammantagna bilden av rysk energipolitik, påverkanspolitiken och försöken att bygga monopol genom Gazprom gör det viktigt att Sverige agerar för att stoppa ytterligare investeringar som hotar svensk säkerhet. I grunden är det avgörande att europeisk konkurrenslagstiftning tillämpas helt och fullt.

 

Gunnar Hökmark, moderat delegationsledare i Europaparlamentet